Skočiť na hlavný obsah

Právo

vysvetlivky
Zborníky Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
XVI. ročník (TU) 2023 Ingrid Lanczová (ed.) Zborník príspevkov zo XVI. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
XV. ročník (TU) 2022 Ingrid Lanczová (ed.) Zborník príspevkov z 15. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 XIV. ročník (TU) 2021 Petra Janeková  XIV. ročník
XIII. ročník (TU) 2020

Petra Janeková

Andrea Olšovská

XIII. ročník
IX. ročník (TU) 2019 Daniel Vasilišin IX. ročník
IX.ročník (TU) 2016 Lenka Vráblová IX. ročník

2023

Teoretické úvahy o práve 19 (TU) 2023 Zuzana Adamová (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Teoretické úvahy o práve
Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty (TU) 2023 Ivana Mokrá, Eva Szabová, Karin Vrtíková (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Ekonomická kriminalita a jej hmotnoprávne, procesnoprávne a kriminologické aspekty
Právno-historické trendy a výhľady VII. (TU) 2023 Adriana Švecová, Ingrid Lanczová, Adrián Gajarský (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právno-historické trendy a výhľady VII.
Stavovská a profesijná organizácia - subjekt verejnej správy (TU) 2023 Soňa Košičiarová, Martina Gajdošová (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Stavovská a profesijná organizácia - subjekt verejnej správy
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica, XV (TU) 2023 Ingrid Lanczová (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica, XV

Svetové dejiny štátu a práva (TU)

2023 Peter Vyšný Právnická fakulta Trnavskej univerzity Svetové dejiny štátu a práva

Zborník príspevkov zo XVI. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave - sekcia fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) (OA)

Zborník príspevkov zo XVI. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave - sekcia fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) (TU)

2023 Ingrid Lanczová (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Zborník príspevkov zo XVI. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave - sekcia fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ)

Predsúdne konanie (OA)

Predsúdne konanie (TU)

2023 Ján Šanta Právnická fakulta Trnavskej univerzity Predsúdne konanie

2022

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica (OA)

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica (TU)

2022 Adriana Švecová, Ingrid Lanczová eds. Právnická fakulta Trnavskej univerzity Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica
Autonómia záujmovej korporácie vo verejnom a súkromnom práve (TU) 2022 Soňa Košičiarová (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Autonómia záujmovej korporácie vo verejnom a súkromnom práve
Možné zmeny v oblasti ochrany slobôd prostriedkami trestného práva (TU) 2022 Eva Szabová, Karin Vrtíková, Ivana Mokrá (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Možné zmeny v oblasti ochrany slobôd prostriedkami trestného práva
Právo sociálneho zabezpečenia v skratke (TU) 2022 Viktor Križan Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právo sociálneho zabezpečenia v skratke
Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa) (TU) 2022 Viktor Križan,  Andrea Olšovská (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)
ŠVOČ 2021 (TU) 2022 Andrea Bánovčinová (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity ŠVOČ 2021
Teoretické úvahy o práve 18 (TU) 2022 Andrea Olšovská, Marianna Novotná (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Teoretické úvahy o práve 18
Záujmová korporácia a verejný záujem (TU) 2022 Soňa Košičiarová (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Záujmová korporácia a verejný záujem
Zborník príspevkov zo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ (TU) 2022 Ingrid Lanczová (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Zborník príspevkov zo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ

2021

Aktuálne otázky azylového práva III. (OA)

Aktuálne otázky azylového práva III. (TU)

2021 Soňa Košičiarová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Aktuálne otázky azylového práva III.

Kapitoly z dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku (TU)

2021 Adriana Švecová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Kapitoly z dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku

Medzi Trianonom a retribúciou (TU)

2021

Dagmar Lantajová

Tomáš Gábriš

Martin Bulla

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Medzi Trianonom a retribúciou
Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva (TU) 2021 Marianna Novotná, Veronika Zoričáková (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva

Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : o vývoji konceptu a vybraných otázkach jej priznávania a poistného krytia (TU)

2021

Peter Mészáros

Jozef Štefanko

Peter Varga

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : o vývoji konceptu a vybraných otázkach jej priznávania a poistného krytia

Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie september 2021 (TU)

2021

Eva Szabová

Karin Vrtíková

Ivana Mokrá 

Leges, s.r.o. Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie september 2021

Online platformy (OA)

Online platformy (TU)

2021 Kristián Csach (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Online platformy

Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu (TU)

Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu (OA)

2021 Lucia Žitňanská, Kristián Csach (eds.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu
Vybrané problémy kanonického manželského práva (TU) 2021 Stanislav Přibyl Právnická fakulta Trnavskej univerzity Vybrané problémy kanonického manželského práva
Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného prostredia a ich vzájomná interakcia (TU) 2021 editor Juraj Jankuv Právnická fakulta Trnavskej univerzity Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného prostredia a ich vzájomná interakcia
Zborník príspevkov zo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ (TU) 2021 Ingrid Lanczová (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Zborník príspevkov zo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ

2020

Aktuálne otázky azylového práva II. (OA)

Aktuálne otázky azylového práva II. (TU)

2020 Soňa Košičiarová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Aktuálne otázky azylového práva II.

Aktuálne otázky vývoja... (OA)

Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a eruópskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky (TU)

2020 Juraj Jankuv Právnická fakulta Trnavskej univerzity Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a eruópskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky

Consilio et industria, pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. (OA)

Consilio et industria, pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. (TU)

2020

Andrea Olšovská

Veronika Trojčáková

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Consilio et industria, pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc.

Európsky sociálny model a jeho úlohy (OA)

Európsky sociálny model a jeho úlohy (TU)

2020 Miloš Lacko Právnická fakulta Trnavskej univerzity Európsky sociálny model a jeho úlohy

Laudatio Alexandrovi Škrinárovi (OA)

Laudatio Alexandrovi Škrinárovi (TU)

2020 editori Zuzana Nevolná, Milan Hlušák Právnická fakulta Trnavskej univerzity Laudatio Alexandrovi Škrinárovi

Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva (OA)

Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva (TU)

2020 Juraj Jankuv Leges, s.r.o. Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4 (TU)

2020 Zuzana Adamová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4

Parlamentná kultúra (TU)

2020 Jakub Neumann (ed.) Typi Parlamentná kultúra

Právna politika a legislatíva. Politické rozhodnutia a ich vplyv na medzinárodné a európske právo (TU)

2020 editor: Martin Bulla Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právna politika a legislatíva. Politické rozhodnutia a ich vplyv na medzinárodné a európske právo

Právna politika a legislatíva. Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva (TU)

2020 editor: Michaela Moravčíková Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právna politika a legislatíva. Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva

Právna politika a legislatíva. Vplyv politiky, normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy (TU)

2020 editori: Michal Maslen, Andrea Olšovská, Michaela Moravčíková Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právna politika a legislatíva. Vplyv politiky, normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy

Právna politika a legislatíva, zmluvná autonómia v súkromnom/pracovnom práve (SK/ENG) (OA)

Právna politika a legislatíva, zmluvná autonómia v súkromnom/pracovnom práve (SK/ENG) (TU)

2020 Andrea Olšovská Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právna politika a legislatíva, zmluvná autonómia v súkromnom/pracovnom práve

Právno-historické trendy a výhľady V. (OA)

Právno-historické trendy a výhľady V./ Legal-Historical Trends and Perspectives V. (TU)

2020

Adriana Švecová

Ingrid Lanczová

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právno-historické trendy a výhľady V.

Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva (OA)

Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva (TU)

2020 Vojtech Vladár Leges, s.r.o. Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva

Sekulárny štát (OA) 

Sekulárny štát (TU)

2020 Michaela Moravčíková (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Sekulárny štát

Správne právo hmotné, osobitná časť, prípadové štúdie (OA)

Správne právo hmotné, osobitná časť, prípadové štúdie (TU)

2020 Soňa Košičiarová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Správne právo hmotné, osobitná časť, prípadové štúdie

Správne právo hmotné, všeobecná časť, prípadové štúdie (OA)

Správne právo hmotné, všeobecná časť, prípadové štúdie (TU)

2020 Soňa Košičiarová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Správne právo hmotné, všeobecná časť, prípadové štúdie

Žalobné právo (TU)

2020 Katarína Gešková (ed.) Právnická fakulta Trnavskej univerzity Žalobné právo

2019

Ad hoc legislatíva v súkromnom práve (OA)

Ad hoc legislatíva v súkromnom práve/ Ad hoc Legislation in Private Law (TU)

2019 Kristián Csach Leges, s.r.o. Ad hoc legislatíva v súkromnom práve

Aktuálne otázky azylového práva (OA)

Aktuálne otázky azylového práva (TU)

2019 Soňa Košičiarová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Aktuálne otázky azylového práva

Financovanie cirkví a náboženských spoločností, história a súčasnosť (OA)

Financovanie cirkví a náboženských spoločností, história a súčasnosť (TU)

2019 Michaela Moravčíková Wolters Kluwer SR s. r. o. Financovanie cirkví a náboženských spoločností, história a súčasnosť

Financovanie cirkví a náboženských spoločností, v modernom demokratickom štáte (OA)

Financovanie cirkví a náboženských spoločností, v modernom demokratickom štáte (TU)

2019 Michaela Moravčíková Wolters Kluwer SR s. r. o. Financovanie cirkví a náboženských spoločností, v modernom demokratickom štáte

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3 (TU)

2019 Zuzana Adamová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3

Opus laudat artificem, pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. (OA)

Opus laudat artificem, pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. (TU)

2019 Viktor Križan Právnická fakulta Trnavskej univerzity Opus laudat artificem, pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.

Perpauca terrena blande honori dedicata, pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám (OA)

Perpauca terrena blande honori dedicata, pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám (TU)

2019 Vojtech Vladár Právnická fakulta Trnavskej univerzity Perpauca terrena blande honori dedicata, pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám

Sine amicitia vitam est nullam, pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej (OA)

Sine amicitia vitam est nullam, pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej (TU)

2019

Andrea Olšovská

Marek Švec

Jan Horecký

Leges, s.r.o. Sine amicitia vitam est nullam, pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej

Sloboda združovania, verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty (OA)

Sloboda združovania, verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty (TU)

2019

Martina Gajdošová

Soňa Košičiarová

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Sloboda združovania, verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty

Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law (OA)

Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law (TU)

2019

Monika Jurčová

Marek Maslák a kol.

Leges, s.r.o. Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law

Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu (OA)

Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu (TU)

2019 Miroslava Vráblová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu

Verejná správa, právo na spravodlivý proces a e-government (TU)

2019

Michal Maslen

Ľubica Masárová

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Verejná správa, právo na spravodlivý proces a e-government

Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti (OA)

Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti (TU)

2019 Vojtech Vladár Leges, s.r.o. Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti

Zásady európskeho súkromného práva, súbor interpretačných a aplikačných nástrojov (OA)

Zásady európskeho súkromného práva, súbor interpretačných a aplikačných nástrojov (TU)

2019

Katarína Gešková

Marianna Novotná a kol.

Leges, s.r.o. Zásady európskeho súkromného práva, súbor interpretačných a aplikačných nástrojov

Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania (OA)

Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania (TU)

2019

Martina Gajdošová

Soňa Košičiarová

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania

2018

6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (OA)

6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (TU)

2018 Adriana Švecová Právnická fakulta Trnavskej univerzity 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska (OA)

Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska (TU)

2018 Ingrid Lanczová Leges, s.r.o. Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska

Drogové trestné činy (OA)

Drogové trestné činy (TU)

2018

Miroslava Vráblová

Jaroslav Klátik

Vanda Rísová

Leges, s.r.o. Drogové trestné činy

Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv... (OA)

Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky (TU)

2018 Juraj Jankuv Leges, s.r.o. Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v práve Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky

Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky (OA)

Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky (TU)

2018

Zuzana Nevolná

Daniela Hlobíková

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky

Právny štát - medzi vedou a umením: legitímne očakávania... (SK/ENG) (OA)

Právny štát - medzi vedou a umením: legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneužívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte (SK/ENG) (TU)

2018

Michal Maslen

Ľubica Masárová

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právny štát - medzi vedou a umením: legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneužívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte

Právny štát - medzi vedou a umením: právne aspekty zriadenia Rímskej ríše a Katolíckej cirkvi (SK/ENG) (OA)

Právny štát - medzi vedou a umením: právne aspekty zriadenia Rímskej ríše a Katolíckej cirkvi (SK/ENG) (TU)

2018 Vojtech Vladár Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právny štát - medzi vedou a umením: právne aspekty zriadenia Rímskej ríše a Katolíckej cirkvi

Právny štát - medzi vedou a umením :princíp legality v materiálnom právnom štáte (SK/ENG) (OA)

Právny štát - medzi vedou a umením: princíp legality v materiálnom právnom štáte (SK/ENG)(TU)

2018 Lucia Berdisová Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právny štát - medzi vedou a umením :princíp legality v materiálnom právnom štáte

Právny štát - medzi vedou a umením / Rule of Law - Between Science and Art, Society and Law / Obščestvo i pravo (TU)

2018 Michaela Moravčíková Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právny štát - medzi vedou a umením / Rule of Law - Between Science and Art, Society and Law / Obščestvo i pravo

Právny štát - medzi vedou a umení, vývoj, aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia (SK/ENG) (OA)

Právny štát - medzi vedou a umení, vývoj, aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia (SK/ENG) (TU)

2018 Juraj Jankuv Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právny štát - medzi vedou a umení, vývoj, aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia

Právny štát - medzi vedou a umením, vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny (SK/ENG) (OA)

Právny štát - medzi vedou a umením vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny (SK/ENG)(TU)

2018 Michaela Moravčíková Právnická fakulta Trnavskej univerzity Právny štát - medzi vedou a umením, vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny

Právo duševného vlastníctva - vybrané otázky (TU)

2018 Zuzana Adamová TINCT Právo duševného vlastníctva - vybrané otázky

Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť (SK/ENG) (OA)

Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť (SK/ENG) (TU)

2018

Ján Lazar

Martina Gajdošová

Typi Universitatis Tyrnaviensis Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť

Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia (SK/ENG) (OA)

Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia  (SK/ENG) (TU

2018 Miroslava Vráblová Leges, s.r.o. Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia

Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného (OA)

Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného (TU)

2018

Kristián Csach

Ľubica Gregorová Širicová

Elena Júdová

Wolters Kluwer SR s. r. o. Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 280/2014 Z. z. (OA)

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 280/2014 Z. z., komentár (VP)

2018 Marek Maslák Wolters Kluwer SR s. r. o. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 280/2014 Z. z.

Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi, spotrebiteľský kódex: áno či nie? (SK/ENG) (OA)

Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi, spotrebiteľský kódex: áno či nie? (SK/ENG) (TU)

2018 Marianna Novotná Leges, s.r.o. Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi, spotrebiteľský kódex: áno či nie?

2017

Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov (OA)

Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov (TU)

2017

Michal Maslen

Ľubica Masárová

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov

Ethica et aequitas in iure, pocta prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc. (OA)

Ethica et aequitas in iure, pocta prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc. (TU)

2017

Andrea Olšovská

Miriam Laclavíková

Michaela Moravčíková

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Ethica et aequitas in iure, pocta prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc.

Fontes iuris, pocta prof. JUDr. Jozefovi Prusákovi, CSc. (OA)

Fontes iuris, pocta prof. JUDr. Jozefovi Prusákovi, CSc. (TU)

2017

Andrea Olšovská

Miriam Laclavíková

Michaela Moravčíková

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Fontes iuris, pocta prof. JUDr. Jozefovi Prusákovi, CSc.

Internet a trestné činy extrémizmu (OA)

Internet a trestné činy extrémizmu (TU)

2017 Ivan Smieško Aleš Čeněk, s.r.o. Internet a trestné činy extrémizmu

Ne bis in idem - medzi správnym a súdnym trestaním (OA)

Ne bis in idem - medzi správnym a súdnym trestaním (TU)

2017

Juraj Šeliga

Eduard Korpáš

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Ne bis in idem - medzi správnym a súdnym trestaním

Poškodený v predsúdnom konaní (OA)

Poškodený v predsúdnom konaní (TU)

2017 Kristína Jurišová Leges, s.r.o. Poškodený v predsúdnom konaní

Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike (OA)

Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike (TU)

2017 Michal Maslen Leges, s.r.o. Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve (OA)

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve (TU)

2017 Jozef Štefanko Právnická fakulta Trnavskej univerzity Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Vybrané otázky implementácie európskych právnych predpisov (VP)

Vybrané otázky implementácie európskych právnych predpisov reglementujúcich zvýšenú ochranu slabšej strany (TU)

2017 Marek Maslák Typi Universitatis Tyrnaviensis Vybrané otázky implementácie európskych právnych predpisov

Zásady zákona o správnom trestaní (OA)

Zásady zákona o správnom trestaní (TU)

2017

Soňa Košičiarová

Denis Bede

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Zásady zákona o správnom trestaní

2016

Duševné vlastníctvo a právo na prístup (OA)

Duševné vlastníctvo a právo na prístup (TU)

2016 Richard Bednárik VEDA Duševné vlastníctvo a právo na prístup

Nová Európa - výzvy a očakávania- európske výzvy trestného práva (OA)

Nová Európa - výzvy a očakávania- európske výzvy trestného práva (TU)

2016 Eva Szabová Wolters Kluwer, s. r. o. Nová Európa - výzvy a očakávania- európske výzvy trestného práva

Nová Európa - výzvy a očakávania- právo a náboženstvo  (OA)

Nová Európa - výzvy a očakávania- právo a náboženstvo (TU)

2016 Michaela Moravčíková Wolters Kluwer, s. r. o. Nová Európa - výzvy a očakávania- právo a náboženstvo

Nová Európa - výzvy a očakávania / New Europe - challenges and expectations, Novaja Jevropa - obščestvo, kuľtura, religija i pravo / New Europe - Society, Culture, Religion and Law  (TU)

2016 Michaela Moravčíková    

Nová Európa - výzvy a očakávania- otvorená textúra ústavy (OA)

Nová Európa - výzvy a očakávania- otvorená textúra ústavy (TU)

2016

Tomáš Dekan

Juraj Šeliga

Wolters Kluwer, s. r. o. Nová Európa - výzvy a očakávania- otvorená textúra ústavy

Nová Európa - výzvy a očakávania (OA)

Nová Európa - výzvy a očakávania- personálna pôsobnosť rímskeho a kánonického práva a jej presahy (TU)

2016 Vojtech Vladár Wolters Kluwer, s. r. o. Nová Európa - výzvy a očakávania- personálna pôsobnosť rímskeho a kánonického práva a jej presahy

Nová Európa- výzvy a očakávania (OA)

Nová Európa - výzvy a očakávania, výzvy pre medzinárodnoprávnu a európsku ochranu ľudských práv v podmienkach novej Európy (TU)

2016

Martin Bulla

Peter Varga

Wolters Kluwer, s. r. o. Nová Európa - výzvy a očakávania / New Europe - challenges and expectations, výzvy pre medzinárodnoprávnu a európsku ochranu ľudských práv v podmienkach novej Európy / challenges for International and European Human Rights Protection in New Europe

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (OA)

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (TU)

2016 Helena Barancová Leges, s.r.o. Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca

Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania (OA)

Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania (TU)

2016 Soňa Košičiarová Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania

Princípy trestania a správne delikty (TU)

2016 Soňa Košičiarová Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva (OA)

Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva (TU)

2016

Helena Barancová

Andrea Olšovská

Leges s.r.o. Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva

Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie (OA)

Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie (TU)

2016 Michal Maslen Leges s.r.o. Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie

Verejná správa a priestupky (OA)

Verejná správa a priestupky (TU)

2016 Matúš Filo EUROKÓDEX Verejná správa a priestupky

Zákonník práce a jeho variácie (OA)

Zákonník práce a jeho variácie (TU)

2016

Andrea Olšovská

Miriam Laclavíková

VEDA Zákonník práce a jeho variácie

2015

Diskriminácia v zmluvnom práve (OA)

Diskriminácia v zmluvnom práve (TU)

2015

Monika Jurčová

Andrea Olšovská

Jozef Štefanko

Typi Universitatis Tyrnaviensis Diskriminácia v zmluvnom práve

Na okraji krajnej núdze (OA)

Na okraji krajnej núdze (TU)

2015 Marek Káčer Leges, s.r.o. Na okraji krajnej núdze

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2 (TU)

2015 Zuzana Adamová    

Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnanca

Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnanca (TU)

2015 Katarína Siskovičová    

Otvorené vzdelávanie... na Slovensku a v zahraničí

Otvorené vzdelávanie, otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu na Slovensku a v zahraničí (TU)

2015

Richard Bednárik

Zuzana Adamová

   

Právo na azyl a jeho aplikácie vo verejnej správe (TU)

2015 Matúš Filo Towarzystwo Słowaków w Polsce Právo na azyl a jeho aplikácie vo verejnej správe

Právo na informácie (TU)

2015

Róbert Dobrovodský

Soňa Košičiarová

Towarzystwo Słowaków w Polsce Právo na informácie

Právo na spravodlivý proces a správne trestanie (OA)

Právo na spravodlivý proces a správne trestanie (TU)

2015 Michal Maslen Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU Právo na spravodlivý proces a správne trestanie

Psychológ medzi právnikmi, Pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám (OA)

Psychológ medzi právnikmi, Pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám (TU)

2015

Tomáš Strémy

Lucia Šimunová

Kristína Jurišová

Andrea Gregušová

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Psychológ medzi právnikmi, Pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám

Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže (OA)

Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže (TU)

2015 Miroslava Vráblová Leges, s.r.o. Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže

Verejná správa. Základné práva a slobody (OA)

Verejná správa. Základné práva a slobody (TU)

2015

Martina Gajdošová

Janka Hašanová a kol.

Spolok Slovákov v Poľsku Verejná správa. Základné práva a slobody

2014

Constans et perpetua voluntas, pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám (OA)

Constans et perpetua voluntas, pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám (TU)

2014

Peter Mach

Matej Pekarik

Vojtech Vladár

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Constans et perpetua voluntas, pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám

Labor ipse voluptas, pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. (OA)

Labor ipse voluptas, pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. (TU)

2014 Andrea Olšovská Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Labor ipse voluptas, pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.

Liber amicorum Ján Lazar (OA)

Liber amicorum Ján Lazar (TU)

2014

Monika Jurčová

Róbert Dobrovodský

Zuzana Nevolná

Jozef Štefanko

Typi Universitatis Tyrnaviensis Liber amicorum Ján Lazar

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo (TU)

2014 Zuzana Adamová Typi Universitatis Tyrnaviensis Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo

Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť (OA)

Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť (TU)

2014

Michal Maslen

Nataša Hrnčárová

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť

Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd (OA)

Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd (TU)

2014 Michal Maslen Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd

Quid leges sine moribus? (OA)

Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách) (TU)

2014

Miriam Laclavíková

Adriana Švecová

Peter Vyšný

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách)

2013

Prečo zotrvať pri rozhodnutom (TU)

2013 Marek Káčer Leges, s.r.o. Prečo zotrvať pri rozhodnutom

2012

De arte boni et aequi, pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej (TU) 2012

Radoslav Procházka

Marek Káčer

Typi Universitatis Tyrnaviensis De arte boni et aequi, pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej

Exemplo ducti, pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka (TU)

2012

Radoslav Procházka

Marek Káčer

Typi Universitatis Tyrnaviensis Exemplo ducti, pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka

2011

Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty (OA)

Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty (TU)

2011 Michal Maslen Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty

2010

Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950 (TU)

2010 Adriana Švecová VEDA Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

2009

Rada Európy a životné prostredie

Rada Európy a životné prostredie / Council of Europe and environmental protection (TU)

2009 Soňa Košičiarová Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Rada Európy a životné prostredie

Ius Romanum schola sapientiae, pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám (TU)

2009

Peter Mach

Matúš Nemec

Matej Pekarik

Právnická fakulta Trnavskej univerzity Ius Romanum schola sapientiae, pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám