Skočiť na hlavný obsah

Univerzitná knižnica

image-20220208121009-1​​Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity poskytuje komplexné knižnično-informačné služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom Trnavskej univerzity, ako aj odbornej verejnosti.

PODUJATIA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE


Univerzitná knižnica pripravuje aj v tomto roku pre vás množstvo zaujímavých podujatí, súťaží a vylepšení. Sledujte nás na Facebooku, kde sa dozviete všetky novinky.  

Univerzitná knižnica v Trnave je členom Slovenskej asociácie knižníc slovenská asociácia knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc spolok slovenských knihovníkov a knižníc

Univerzitná knižnica je ústrednou knižnicou knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity, ktorý tvoria tieto knižnice: