Skočiť na hlavný obsah

Fakulty

Filozofická fakulta 

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 387
ff [at] truni.sk
ff.truni.sk

Pedagogická fakulta 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

Priemyselná 4, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5514 618
sekdekpdf [at] truni.sk
pdf.truni.sk

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

 

Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 450
dekfzsp [at] truni.sk
fzasp.truni.sk

Teologická fakulta 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
Tel.: +421-2-527 75 416
teologicka.fakulta [at] truni.sk
tftu.sk

Právnická fakulta

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

Kollárova 10, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5939 601
prf [at] truni.sk
iuridica.truni.sk

 


 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!