Skočiť na hlavný obsah

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Štúdium na Filozofickej fakulte prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Archelógia, filozofia, dejiny aj teória umenia

Fakulta má priznané právo udeľovať akademický titul bakalár v študijných odboroch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia.

Magisterské štúdium má akreditované v odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, sociológia a psychológia a tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijných programoch dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, etika a morálna filozofia, klasická archeológia, slovenské dejiny, systematická filozofia, teória a metodológia sociológie, všeobecná a experimentálna psychológia. V spolupráci s pedagogickou fakultou prebieha výučba v študijných odboroch história v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova) a klasické jazyky v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova).

Aktuálnu ponuku študijných programov fakulty nájdete tu.

 

Kontakt:

Hornopotočná 23, 918 43  Trnava
Tel.:+421-33-5939 387
E-mail: ff [at] truni.sktitle=""
ff.truni.sk