Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Štúdium na Filozofickej fakulte prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Archelógia, filozofia, dejiny aj teória umenia

Fakulta má priznané právo udeľovať akademický titul bakalár v študijných odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. Magisterské štúdium má akreditované v odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, sociológia a psychológia a tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijných programoch dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, etika a morálna filozofia, klasická archeológia, slovenské dejiny, systematická filozofia, teória a metodológia sociológie, všeobecná a experimentálna psychológia. V spolupráci s pedagogickou fakultou prebieha výučba v študijných odboroch história v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova) a klasické jazyky v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova).

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity: Ponuka študijných programov

Dejiny a teória umenia (Bc./Mgr., denné)
Etika (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
Filozofia (Bc./Mgr., denné/externé)
Filozofia v anglickom jazyku (Bc., denné/externé) 
História (Bc./Mgr., denné/externé)
Klasická archeológia (Bc./Mgr., denné, PhD., denné/externé)
Klasické jazyky (Bc./Mgr., denné)
Politológia (Bc./Mgr., denné/externé)
Psychológia (Bc./Mgr., denné)
Psychológia (Bc., externé)
Sociológia (Bc./Mgr., denné)
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (PhD., denné/externé)
Etika a morálna filozofia (PhD., denné/externé)
Klasická archeológia (PhD., denné/externé)
Teória a metodológia sociológie (PhD., denné/externé)
Slovenské dejiny (PhD., denné/externé)
Systematická filozofia (PhD., denné/externé)
Všeobecná a experimentálna psychológia (PhD., denné/externé)
História v kombinácii (PhD., denné/externé)
Klasické jazyky v kombinácii (PhD., denné/externé)

 

Kontakt:

Hornopotočná 23, 918 43  Trnava
Tel.:+421-33-5939 387
E-mail: ff@truni.sk
ff.truni.sk