Skočiť na hlavný obsah

Universitas Tyrnaviensis - časopis Trnavskej univerzity v Trnave

V časopise s názvom UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS sa venujeme dianiu na univerzite, informujeme o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Predstavujeme významných pedagógov, vedcov, ako aj úspešných absolventov, či študentov Trnavskej univerzity.  Prvé číslo obnoveného univerzitného časopisu vyšlo v októbri 2012 a druhé v decembri. Časopis je štvrťročník, takže počínajúc rokom 2013 vychádza 4x do roka (marec, jún, október a december).

Aby bol náš časopis atraktívny, aktuálny, pútavý a čo možno najosobitejší, obraciame sa na vás všetkých, milí čitatelia, o pomoc pri jeho tvorbe. Samozrejme, okrem vašich námetov, postrehov, ale aj kritických slov, radi uvítame aj vaše príspevky na zverejnenie.

Vaše príspevky, postrehy a námety môžete posielať na adresu redakcie: casopis.TU [at] truni.sk Ďakujeme.
 

Najnovšie číslo Universitas Tyrnaviensis 2/2024


Predseda redakčnej rady - prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Členovia redakčnej rady Universitas Tyrnaviensis – október 2023

1.  Mgr. Matúš Demko, PhD. (R TU)
2.  prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. (FZSP TU)
3.  M.A. Mária Kostyálová
4.  Mgr. Barbora Likavská (R TU)
5.  doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (FF TU)
6.  doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.  (PdF TU)
7.  PhDr. Zuzana Martinkovičová    (UK TU)                
8.  ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. (PF TU)                
9.   prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.  - predseda                        
10. PhDr. Henrieta Žažová, PhD. (UD TU)
11. Mgr. Anna Skupinová (R TU)

    Študenti
12. Izabela Tobolková (Študentská rada TU)
13. Mgr. Mária Letzová (FF TU)
14. Samuel Kráľ (PdF TU)
15. Mgr. Ľubica Nicolussi (FZSP)
16. Radovan Marcinčin (TF TU)
17. Andrea Mičudová (PF TU)

Spolupracovníci:
PhDr. Adriana Krupová, PhD.
PhDr. Marián Manák, PhD.

Jazykový redaktor:
PhDr. Jozef Molitor


Doterajšie vydania časopisu UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS
Universitas Tyrnaviensis 2/2024
Universitas Tyrnaviensis 1/2024
Universitas Tyrnaviensis 4/2023
Universitas Tyrnaviensis 3/2023
Universitas Tyrnaviensis 2/2023
Universitas Tyrnaviensis 1/2023
Universitas Tyrnaviensis 3-4/2022
Universitas Tyrnaviensis 1-2/2022
Universitas Tyrnaviensis 3-4/2021
Universitas Tyrnaviensis 1-2/2021
Universitas Tyrnaviensis 4/2020
Universitas Tyrnaviensis 2-3/2020
Universitas Tyrnaviensis 1/2020
Universitas Tyrnaviensis 4/2019
Universitas Tyrnaviensis 3/2019
Universitas Tyrnaviensis 2/2019
Universitas Tyrnaviensis 1/2019
Universitas Tyrnaviensis 4/2018
Universitas Tyrnaviensis 3/2018
Universitas Tyrnaviensis 2/2018
Universitas Tyrnaviensis 1/2018
Universitas Tyrnaviensis 4/2017
Universitas Tyrnaviensis 3/2017
Universitas Tyrnaviensis 2/2017
Universitas Tyrnaviensis 1/2017
Universitas Tyrnaviensis 4/2016
Universitas Tyrnaviensis 3/2016
Universitas Tyrnaviensis 2/2016
Universitas Tyrnaviensis 1/2016
Universitas Tyrnaviensis 4/2015
Universitas Tyrnaviensis 3/2015
Universitas Tyrnaviensis 2/2015
Universitas Tyrnaviensis 1/2015
Universitas Tyrnaviensis 4/2014
Universitas Tyrnaviensis 3/2014
Universitas Tyrnaviensis 2/2014
Universitas Tyrnaviensis 1/2014
Universitas Tyrnaviensis 4/2013
Universitas Tyrnaviensis 3/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2013
Universitas Tyrnaviensis 1/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2012
Universitas Tyrnaviensis 1/2012 

 

✅ Podaj si prihlášku na Trnavskú univerzitu ešte dnes

✅ Všetky potrebné informácie pre uchádzačov nájdeš tu.

✅ Pozri si nás ešte bližšie, máme veľa fotiek :-)

✅ A aby ti nič neuniklo, prihlás sa na odber nášho newslettra.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png