Skočiť na hlavný obsah

Universitas Tyrnaviensis - časopis Trnavskej univerzity v Trnave

V časopise s názvom UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS sa venujeme dianiu na univerzite, informujeme o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Predstavujeme významných pedagógov, vedcov, ako aj úspešných absolventov, či študentov Trnavskej univerzity.  Prvé číslo obnoveného univerzitného časopisu vyšlo v októbri 2012 a druhé v decembri. Časopis je štvrťročník, takže počínajúc rokom 2013 vychádza 4x do roka (marec, jún, október a december).

Aby bol náš časopis atraktívny, aktuálny, pútavý a čo možno najosobitejší, obraciame sa na vás všetkých, milí čitatelia, o pomoc pri jeho tvorbe. Samozrejme, okrem vašich námetov, postrehov, ale aj kritických slov, radi uvítame aj vaše príspevky na zverejnenie.

Vaše príspevky, postrehy a námety môžete posielať na adresu redakcie: casopis.TU [at] truni.sk Ďakujeme.
 

Najnovšie číslo Universitas Tyrnaviensis 1-2/2022


Predseda redakčnej rady - prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Členovia redakčnej rady Universitas Tyrnaviensis – január 2020:

1.    Mgr. Matúš Demko, PhD.
2.    prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
3.    doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
4.    doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
5.    PhDr. Zuzana Martinkovičová                    
6.    ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.                
7.    Mgr. Michaela Rušinová, PhD.
8.    doc. S.S. Lic. Jozef Tiňo, PhD.                            
9.    PhDr. Hentieta Žažová, PhD.

Študenti:
10.    Timotej Birtus
11.    Andrej Gejdoš    
12.    Katarína Kalamenová
13.    Mgr. Ľubica Nicolussi
14.    Bc. Mária Letzová    
15.    Daniel Vasilišin

Spolupracovníci:
PhDr. Adriana Krupová, PhD.
PhDr. Marián Manák, PhD.

Jazykový redaktor:
PhDr. Jozef Molitor


Doterajšie vydania časopisu UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS

Universitas Tyrnaviensis 1-2/2022
Universitas Tyrnaviensis 3-4/2021
Universitas Tyrnaviensis 1-2/2021
Universitas Tyrnaviensis 4/2020
Universitas Tyrnaviensis 2-3/2020
Universitas Tyrnaviensis 1/2020
Universitas Tyrnaviensis 4/2019
Universitas Tyrnaviensis 3/2019
Universitas Tyrnaviensis 2/2019
Universitas Tyrnaviensis 1/2019
Universitas Tyrnaviensis 4/2018
Universitas Tyrnaviensis 3/2018
Universitas Tyrnaviensis 2/2018
Universitas Tyrnaviensis 1/2018
Universitas Tyrnaviensis 4/2017
Universitas Tyrnaviensis 3/2017
Universitas Tyrnaviensis 2/2017
Universitas Tyrnaviensis 1/2017
Universitas Tyrnaviensis 4/2016
Universitas Tyrnaviensis 3/2016
Universitas Tyrnaviensis 2/2016
Universitas Tyrnaviensis 1/2016
Universitas Tyrnaviensis 4/2015
Universitas Tyrnaviensis 3/2015
Universitas Tyrnaviensis 2/2015
Universitas Tyrnaviensis 1/2015
Universitas Tyrnaviensis 4/2014
Universitas Tyrnaviensis 3/2014
Universitas Tyrnaviensis 2/2014
Universitas Tyrnaviensis 1/2014
Universitas Tyrnaviensis 4/2013
Universitas Tyrnaviensis 3/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2013
Universitas Tyrnaviensis 1/2013
Universitas Tyrnaviensis 2/2012
Universitas Tyrnaviensis 1/2012 

 

✅ Podaj si prihlášku na Trnavskú univerzitu ešte dnes

✅ Všetky potrebné informácie pre uchádzačov nájdeš tu.

✅ Pozri si nás ešte bližšie, máme veľa fotiek :-)

✅ A aby ti nič neuniklo, prihlás sa na odber nášho newslettra.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png