Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzita tretieho veku


Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. / 
Ján Amos Komenský

Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „UTV pri TU“) predstavuje jednu z možností ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom.

Na vysokoškolskej úrovni sprístupňuje poznatky z vedeckých disciplín, ktoré študujúci využívajú pre svoj osobný rozvoj a súčasne i v prospech spoločnosti.

Ponúka občanom tretieho veku možnosti, aby uspokojili túžbu po doplnení svojich vedomostí z rôznych vedných odborov, kvalitné využitie voľného času, pozitívne sociálne zaradenie, udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy, čo prispieva k navráteniu pocitu plne prežívaného života.

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Podmienky a priebeh štúdia  |  Prihláška  |  Programy otvárané v akademickom roku 2019/2020

Prvý ročník štúdia otváraný v akademickom roku 2019/2020

Cenník
Informácie pre študentov - rozvrh
Fotogaléria
Aktivity študentov
Hodnotenia študijných programov poslucháčmi UTV
Z histórie UTV vo svete, na Slovensku a UTV pri TU v Trnave

 

Médiá o nás: Tlačová správa TASR  |  Mestská televízia Trnava  |  Rozhovor pre radio Regina 18.8.2015

 

KONTAKT:

Mgr. Anna Skupinová - referent pre UTV, kancelária Centra ďalšieho vzdelávania TU, miestnosť č. 108
Hornopotočná 23, 918 43  Trnava | Mapa

tel.: 033 / 59 39 316, anna.skupinova@truni.sk