Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Správa identít - Identity Management (IDM)

Zistenie TUID

Upozornenie: Identifikátor TUID (a teda aj prístup do univerzitných informačných systémov) je priradený iba používateľom, ktorí majú aktuálne platné aspoň jedno štúdium alebo aspoň jeden pracovný pomer.

Meno
Priezvisko:
Dátum narodenia (DD.MM.RRRR):