Skočiť na hlavný obsah

Nastavenie kontrolných otázok a odpovedí k účtu

Najdôležitejšou výhodou samoobslužného portálu je možnosť obnovy zabudnutého hesla samotným používateľom, bez potreby servisného zásahu správcov systémov pracoviska CIS.

Táto operácia je umožnená len autorizovanému používateľovi, preto je  potrebné overenie jeho identity. Jednou z možností overenia sú odpovede na tzv. kontrolné otázky. Tento spôsob je funkčný iba vtedy, ak ich má používateľ vopred zadané.  Z  tohto dôvodu je ich nastavenie vyžadované systémom automaticky pri prvom prihlásení, okamžite po zadaní kontaktných údajov. Otázky/odpovede je však možné kedykoľvek po prihlásení do portálu nastaviť na nové hodnoty.

Dôležité je zapamätať (poznamenať) si ich, pretože v prípade zabudnutia, už nie je možná samoobslužná zmena hesla týmto spôsobom. V tom prípade je k dispozícii už len overenie identity prostredníctvom overovacieho kódu poslaného na súkromnú emailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch na portáli (podmienkou je samozrejme existencia a aktuálnosť uvedenej adresy).

 

Postup:

1. Prihláste sa na portál.

2. V hlavnom menu portálu kliknite na voľbu „Zadanie kontrolných otázok k účtu

3. Ak máte odpovede na otázky už nastavené, môžete ich v prípade potreby vymazať a zadať nové. Ak nemáte kontrolné otázky nakonfigurované, zobrazí sa nasledujúca stránka:

 

 

Množina otázok je zvolená nasledovne:

Študenti majú dve otázky stanovené systémom a jednu si definujú sami. Pri obnove hesla sú na overenie identity požadované odpovede na dve z kontrolných otázok, ktorá sú náhodne generované.

Zamestnanci majú jednu otázku stanovenú systémom a dve si definujú sami. Pri obnove hesla sú na overenie identity požadované odpovede na dve z kontrolných otázok, ktoré sú náhodne generované.

Pri zadávaní sa namiesto odpovedí/otázok zobrazujú len čierne bodky. Ak chcete zobraziť zadávané texty, kliknite ikonu zobrazujúcu oko.

Pri stanovení vlastných otázok dodržujte tieto zásady:

  1. Bezpečnosť: odpoveď sa nedá predpokladať ani vyhľadať
  2. Stabilita: odpoveď sa v čase nemení
  3. Pamätateľnosť: jednoducho zapamätateľná
  4. Jednoduchosť: odpoveď je presná,  jednoduchá, konzistentná
  5. Množstvo: otázka má veľa možných odpovedí (min. 100)


V prípade problémov  s nastavovaním kontrolných otázok a odpovedí, píšte na e-mail idm [at] truni.sk.