Skočiť na hlavný obsah

Prihlásenie sa na portál

1. Zadajte do internetového prehliadača adresu: https://idmportal.truni.sk.

2. V prípade problémov s prístupom (pri prehliadačoch Firefox 3.x, IE 7.x), je potrebné pridať výnimku pre certifikát. Pri prvom otvorení stránky prehliadač zobrazí hlásenie : „Vaše pripojenie nie je zabezpečené“. Kliknite na tlačidlo „Rozšírené.“ V ďalšom kroku zvoľte „ Pridať výnimku“, „ Získať certifikát“ a „Potvrdiť bezpečnostnú výnimku “. Ponechajte aktivovanú voľbu „ Uložiť túto výnimku trvalo“.

3. Zadajte svoje prihlasovacie údaje (TUID, heslo):

Používateľské meno (login) je číselný IDentifikátor Trnavskej Univerzity (TUID) osoby (študent, zamestnanec) na univerzite. Identifikátor je jednoznačný, to znamená, že každá osoba má priradenú iba jednu jedinečnú hodnotu TUID, a to aj v prípade, ak je študentom a zamestnancom súčasne. TUID tvorí 7 číslic, napr.:

1100241

Prvé dve číslice vyjadrujú rok, v ktorom bola osoba v systéme IDM vytvorená (11 pre rok 2011). Ďalších 5 číslic (00241=241) predstavuje poradové číslo vytvorenia v rámci daného roka. Vzhľadom na to, že systém IDM bol spustený do testovacej prevádzky v novembri v roku 2011, majú všetky osoby, ktoré boli od okamihu spustenia až do 31. 12. 2011 aktívnymi zamestnancami alebo študentmi univerzity, nastavenú túto hodnotu na 11. Od začiatku roku 2012 už hodnota zodpovedá skutočnému roku prvého nástupu na univerzitu. TUID sa bude nachádzať na preukazoch študentov a zamestnancov, ktoré budú vyhotovené od 1. 8. 2012.

Hodnotu TUID je možné vyhľadať na stránke http://www.truni.sk/sk/zistenie-tuid zadaním mena, priezviska a dátumu narodenia.

Inicializačné (prvotné) heslo je rodné číslo, postupnosť číslic bez lomky. Heslo treba zadávať pozorne, pretože po piatich neúspešných pokusoch sa prístup do portálu a všetkých integrovaných systémov na 3 minúty zablokuje. Prihlásenie je možné opakovať až po uplynutí tejto doby.

4. Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“.

5. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí hlavné menu portálu a je možné vykonať niektorú z ponúkaných operácií.: