Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre verejnosť

Technické problémy - knižnica

Zistili sme, že od leta nám systém automaticky neodosiela SMS upomienky a upomienky na mail, z knižničného poriadku tieto upomienky NEMUSÍME odosielať ale na odstránení problému intenzívne pracujeme.

Subscribe to Informácie pre verejnosť