Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre verejnosť

Informácie o používaní súborov cookie

TU využíva na svojom webovom sídle https://www.truni.sk/ fukcionalitu vytvárania malých textových súborov, tzv. cookies, v ktorých sú uložené údaje o voľbách návštevníka (preferovaný jazyk, veľkosť zobrazenia a ďalšie nastavenia) pri získavaní informácií z konkrétnych webových stránok TU.

Informácie ku kamerovému monitorovaciemu systému TU

Pri spracúvaní  osobných údajov Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len „TU“) ako prevádzkovateľ postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o

Zmena otváracích hodín knižnice

Z dôvodu vydávania potvrdení pred ukončením štúdia o vyriešení záväzkov voči knižnici budú absenčné výpožičky otvorené nasledovne

Pocta Antonovi Hajdukovi

Príďte si s nami zaspomínať na prvého rektora obnovenej Trnavskej univerzity profesora Antona Hajduka.

Ako nezlyhať pri písaní

Chystáte sa písať záverečnú, seminárnu, ročníkovú prácu, či iný akademický a vedecký text? Potrebujete poradiť so štylistikou, kompozíciou? Viete správne pracovať s odbornými prameňmi? Pozývame vás 18.