Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre verejnosť

Pocta Antonovi Srholcovi

Srdečne vás pozývame na spomienkový večer "Pocta Antonovi Srholcovi", ktorý sa uskutoční dňa 16.

Subscribe to Informácie pre verejnosť