Skočiť na hlavný obsah

Rozvojové aktivity a projekty

Sme univerzitou ponúkajúcou hodnotné vysokoškolské vzdelávanie na kvalitných všeobecných základoch vychádzajúcich zo širokého spektra humanitných a spoločenských vied.

Tiež sme však univerzitou, ktorá reflektuje spoločenský, technologický vývoj a premeny spoločnosti v ponuke vzdelávania zabezpečujúcej vysokú uplatniteľnosť jej absolventov a uznávanou výskumnou univerzitou.

Stali sme sa strategickým partnerom pre zainteresované strany v procese vzdelávania a výskumu a vysokou školou s rešpektovaným pôsobením v medzinárodnom vzdelávacom a vedecko-výskumnom prostredí. Aktívne vstupujeme do zaujímavých rozvojových projektov, o ktorých vás informujeme prostredníctvom tejto stránky.

Trnava