Skočiť na hlavný obsah

Centrum informačných systémov

Aktuálne prebiehajúce projekty

Implementácia finančného informačného systému SOFIA 2

  • prechod na novú verziu systému a integrácia s inými IS (01/2011)


Nové funkcionality informačného systému na riadenie štúdia MAIS

  • Finančný modul na evidenciu bezhotovostných platieb za štúdium (02/2011)
  • Integrácia s Portálom VŠ - e-Prihláška
  • Testovanie a pilotná prevádzka CRŠ
  • Modul DEBATA
  • Nová verzia modulu Autotest


Systém autentifikácie Novell IDM

  • analýza nasadenia systému v prostredí TU (02/2011)
  • 1.etapa - pripojenie zdrjových systémov dát na IDV (03/2011)


Medzinárodný projekt z oblasti fyziky MasterClasses

  • spolupráca so strednými školami
  • projekt realizovaný technológiou VRVS/EVO


Príprava a analýza projektu Systém elektronickej správy dokument


Príprava nasadenia  prístupového informačného systému


Nasadenie novej generácie čipových kariet DESFire EV1 (09/2011)


Zoznam projektov realizovaných od roku 2001