Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
8.2.2019
Študenti darovali ten najvzácnejší dar
31.1.2019
Nový fenomén spoločnosti
31.1.2019
...kultúrny zážitok, spoločenská elegancia, dobročinný zámer...
23.1.2019
23. 1. 2019 je na našich fakultách rušnejšie ako inokedy
4.12.2018
Členovia Akademického senátu prvýkrát zvolili svojho absolventa