Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
1.8.2019
Vysoké školy boli hodnotené podľa vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
27.7.2019
Ako člen asociácie sa podieľame na tvorbe nových stratégií.
2.7.2019
Medzi humanitne zameranými univerzitami sme dosiahli popredné umiestnenie.
29.6.2019
Funkčné obdobie Prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc. začína 22. augusta 2019
6.6.2019
Trnavská univerzita v šiestej edícií rankingu
28.5.2019
Rektori vysokých škôl rokovali s predsedom vlády SR v Banskej Bystrici
Subscribe to Front page feed