Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
14.5.2019
Pozvánka pre akademickú obec
6.5.2019
Poďakovanie a dar od p. arcibiskupa: Trnavská Panna Mária
24.4.2019
Súčasťou zvyšovania kvality sú kroky k efektívnym medzinárodným spoluprácam Trnavskej univerzity.
18.4.2019
Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít a voľba nového prezidenta
9.4.2019
Výskum príčin, výskytu a liečby úrazov mozgu