Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
24.7.2018
Mimoriadne zasadnutie, 13. júl 2018.
24.7.2018
Fakultu na stretnutí zastupoval jej dekan Miloš Lichner, SJ
27.6.2018
Slávnostné promócie ako výsledok viacročnej práce
25.6.2018
Študenti vycestovali za zápočtom do starovekého Grécka
20.6.2018
Umiestnenie univerzity je výsledkom dlhoročných snáh vedcov a pedagógov na jednotlivých fakultách.
19.6.2018
Životné jubileum vedca Ústavu dejín Trnavskej univerzity