Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
Branislav Pupala
28.5.2020
Konštatuje profesor pedagogiky Trnavskej univerzity Branislav Pupala
Odhalenie pamätnej tabule P. Gojdičovi, Leopoldov, 2020
25.5.2020
Predseda parlamentu sa oficiálne ospravedlnil gréckokatolíkom
21.5.2020
V pondelok sa uskutoční online konferencia Otvárame dvere o židovsko-kresťanskom dialógu
18.5.2020
Univerzita nadobudla nesmierny význam aj pri šírení humanitnej vzdelanosti medzi Slovákmi
koronavírus
14.5.2020
Víziou fakulty zdravotníctva je akreditovať špecializačné štúdium infekčnej epidemiológie
Univerzitný areál s Kostolom sv. Jána Krstiteľa na Univerzitnom námestí v Trnave
13.5.2020
Spoznajte historické budovy Trnavskej univerzity s dr. Henrietou Žažovou
profesor Martin Rusnák
12.5.2020
"Byť politikom, zameriam sa na predčasné úmrtia a lepšiu kvalitu života"
Pripomíname si 385. výročie Trnavskej univerzity, študenti pripravili mozaiku z 385 fotiek
12.5.2020
Prečítajte si štyri zaujímavosti z histórie obnovenej Trnavskej univerzity po roku 1992
zakladajúca listina Trnavskej univerzity, Trnava University founding document by Peter Pazmany, Peter Pázmaň
7.5.2020
Zakladaciu listinu Trnavskej univerzity vydal kardinál Peter Pázmaň 12. mája 1635.
Odoberať Front page feed