Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
10.10.2018
Inšpiratívna prezentácia Pedagogickej fakulty
5.10.2018
FZaSP úspešne bojuje proti infekčným ochoreniam a podvýžive
2.10.2018
Výstava "Návrat márnotratného syna"
2.10.2018
Vedecká konferencia na Filozofickej fakulte.
2.10.2018
Konferencia pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských privilégií Trnave
1.10.2018
Tlačová správa projektu MEASURES