Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
1.3.2018
Uhraďte si prolongačnú známku počas letného semestra!
20.6.2018
Umiestnenie univerzity je výsledkom dlhoročných snáh vedcov a pedagógov na jednotlivých fakultách.
19.6.2018
Životné jubileum vedca Ústavu dejín Trnavskej univerzity
18.6.2018
Naši študenti vedia, ako skvalitniť vyučovanie
11.6.2018
SRK reaguje na rokovanie (7. júna 2018) o zmenách a doplnení zákona o vysokých školách.
5.6.2018
Novému prezídiu začne plynúť funkčné obdobie 5. júna 2018.