Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
1.3.2018
Uhraďte si prolongačnú známku počas letného semestra!
27.6.2018
Slávnostné promócie ako výsledok viacročnej práce
25.6.2018
Študenti vycestovali za zápočtom do starovekého Grécka
20.6.2018
Umiestnenie univerzity je výsledkom dlhoročných snáh vedcov a pedagógov na jednotlivých fakultách.
19.6.2018
Životné jubileum vedca Ústavu dejín Trnavskej univerzity
18.6.2018
Naši študenti vedia, ako skvalitniť vyučovanie