Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
17.10.2018
Veľtrhy Gaudeamus a Akadémia & Vapac
17.10.2018
ESN oceňuje prácu našich študentov
16.10.2018
Špačinská kvapka krvi
10.10.2018
Inšpiratívna prezentácia Pedagogickej fakulty
5.10.2018
FZaSP úspešne bojuje proti infekčným ochoreniam a podvýžive
2.10.2018
Výstava "Návrat márnotratného syna"