Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
6.6.2019
Trnavská univerzita v šiestej edícií rankingu
28.5.2019
Rektori vysokých škôl rokovali s predsedom vlády SR v Banskej Bystrici
14.5.2019
Trnavská univerzita zapísala do svojej histórie ďalšie osobnosti
6.5.2019
Poďakovanie a dar od p. arcibiskupa: Trnavská Panna Mária
24.4.2019
Súčasťou zvyšovania kvality sú kroky k efektívnym medzinárodným spoluprácam Trnavskej univerzity.
18.4.2019
Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít a voľba nového prezidenta