Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
4.12.2018
Členovia Akademického senátu prvýkrát zvolili svojho absolventa
3.12.2018
Reakcia študentiek v rýchlej pomoci je nasledovaniahodná.
13.11.2018
ocenení: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. a RNDr. František Mikloško
Majstrovstvá Trnavskej univerzity 2018
12.11.2018
Tradičné športové súťaže v stolnom tenise, basketbale a futsale