Skočiť na hlavný obsah

Univerzitné informačné systémy

Vážený používateľ univerzitných informačných systémov (UIS),

táto stránka poskytuje užitočné rady a návody pre prácu v UIS, ktoré spravuje samostatné univerzitné pracovisko Centrum informačných systémov (CIS TU).

Centrum informačných systémov

RADY (predtým než začnete pracovať s UIS)

  • po prijatí na štúdium alebo do zamestnania si pozrite všetky časti videozáznamu prezentácie Úvod do UIS (.pdf ).

Videonávody pre nových používateľov:

1. Prehľad informačných systémov
2. Systém Identity Management, prístup do UIS
3. Prvé prihlásenie do IDM portálu
4. Obnova zabudnutého hesla
5. Systémy MAIS a e-mailový systém Office 365
6. Preukaz študenta, zásady bezpečnosti

  • pred prvým prihlásením k UIS si pozorne preštudujte Návod k systému správy identít
  • pri problémoch s funkcionalitami v ostatných IS si pozrite stránku s návodom
  • ak Vám nepomohol návod, pošlite popis svojho problému na príslušný Help e-mail
  • pri zistení nesprávnych údajov v IS kontaktujte osobu zodpovednú za údaje v IS

 

NÁVODY (ako pracovať s UIS)

 

Informačný systém / služba - nové okno na prihlásenie Návod Help e-mail

Login /prihlasovacie meno

Správa identít NetIQ IDM idm [at] truni.sk TUID
Modulárny akademický IS MAIS mais [at] truni.sk TUID
Evidencia záverečných prác EZP ezp [at] truni.sk TUID

Elektronická pošta pre zamestnancov a študentov

mail v Office 365

mail_o365 [at] truni.sk (subject: Po%C5%BEiadavka%20nakliknut%C3%A1%20z%20UIS)

TUID [at] tvu.sk
TUID [at] truni.sk
Preukaz študenta EMStudent preukaz [at] truni.sk  -
Stravovací systém CardPay preukaz [at] truni.sk TUID
Online katalóg knižnice Dawinci zamestnanci UK TUID
Office 365 ProPlus Office 365 ms365 [at] truni.sk TUID [at] tvu.sk
TUID [at] truni.sk
Zamestnanecký portál VŠ ESS ess [at] truni.sk 080_TUID
IS pre správu a manažment ISSM issm [at] truni.sk TUID
SunRay a PC v učebniach SunRay+PC cis [at] truni.sk TUID
Vzdialený prístup do siete TU VPN cis [at] truni.sk TUID
Wifi - Eduroam Eduroam eduroam [at] truni.sk TUID [at] tvu.sk
TUID [at] truni.sk
Služby eduGAIN cez safeID eduGAIN edugain [at] truni.sk TUID [at] tvu.sk
TUID [at] truni.sk
Elektronická prihláška e-prihláška mais [at] truni.sk rok_priezvisko
_poradie
LMS Moodle Moodle moodle [at] truni.sk TUID [at] tvu.sk
TUID [at] truni.sk
Privátna hlasová sieť Alcatel Omni Enterprise cis [at] truni.sk -

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom

RDWeb cis [at] truni.sk TUID [at] tvu.sk
TUID [at] truni.sk
Portál OverSi OverSi manuál jozef.koricina [at] truni.sk -

 

Službu Help e-mail zabezpečujú správcovia jednotlivých IS v pracovnom čase. Štandardná doba odozvy na e-mailovú požiadavku je 24 hodín počas pracovných dní. Pre požiadavky doručené v čase pracovného voľna začína plynúť lehota 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa o 7:30 hod..

Svoje žiadosti o podporu UIS zasielajte na e-mailové adresy uvedené v tabuľke, nie na adresu infocis [at] truni.sk, ktorá slúži výhradne na zasielanie hromadných e-mailov zamestnancom a študentom TU v Trnave.