Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzitné informačné systémy

Vážený používateľ univerzitných informačných systémov (UIS),

táto stránka poskytuje užitočné rady a návody pre prácu v UIS, ktoré spravuje samostatné univerzitné pracovisko Centrum informačných systémov (CIS TU).

Centrum informačných systémov

RADY (predtým než začnete pracovať s UIS)

  • po prijatí na štúdium alebo do zamestnania si pozrite všetky časti videozáznamu prezentácie Úvod do UIS (.pdf) (.pptx)

Videozáznam

1. Prehľad informačných systémov
2. Systém Identity Management, prístup do UIS
3. Prvé prihlásenie do IDM portálu
4. Obnova zabudnutého hesla
5. Systémy MAIS a Zimbra2
6. Preukaz študenta, zásady bezpečnosti

  • pred prvým prihlásením k UIS si pozorne preštudujte Návod k systému správy identít
    (odporúčame využiť aj videonávody)
  • pri problémoch s funkcionalitami v ostatných IS si pozrite stránku s návodom
  • na potvrdenie bezpečnostnej výnimky pri spustení IS  - všeobecný postup
  • ak Vám nepomohol návod, pošlite popis svojho problému na príslušný Help e-mail
  • pri zistení nesprávnych údajov v IS kontaktujte osobu zodpovednú za údaje v IS

 

NÁVODY (ako pracovať s UIS)

 

Informačný systém / služba - nové okno na prihlásenie Návod Help e-mail
Správa identít NetIQ IDM idm@truni.sk
Modulárny akademický IS MAIS mais@truni.sk
Evidencia záverečných prác EZP ezp@truni.sk
Elektronická pošta - zamestnanec Zimbra1 zimbra1@truni.sk
Elektronická pošta - študent Zimbra2 zimbra2@truni.sk
Preukaz študenta EMStudent preukaz@truni.sk
Stravovací systém CardPay preukaz@truni.sk
Online katalóg knižnice Dawinci zamestnanci UK
Office 365 ProPlus Office 365 ms365@truni.sk
Zamestnanecký portál VŠ ESS ess@truni.sk
IS pre správu a manažment ISSM issm@truni.sk
SunRay a PC v učebniach SunRay+PC cis@truni.sk
Vzdialený prístup do siete TU VPN cis@truni.sk
Wifi - Eduroam Eduroam eduroam@truni.sk
Elektronická prihláška e-prihláška mais@truni.sk
Vzdelávací portál e-learning elearning@truni.sk
LMS Moodle Moodle moodle@truni.sk
Privátna hlasová sieť Alcatel Omni Enterprise cis@truni.sk

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom

RDWeb cis@truni.sk

 

Službu Help e-mail zabezpečujú správcovia jednotlivých IS v pracovnom čase. Štandardná doba odozvy na e-mailovú požiadavku je 24 hodín počas pracovných dní. Pre požiadavky doručené v čase pracovného voľna začína plynúť lehota 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa o 7:30 hod..

Svoje žiadosti o podporu UIS zasielajte na e-mailové adresy uvedené v tabuľke, nie na adresu infocis@truni.sk, ktorá slúži výhradne na zasielanie hromadných e-mailov zamestnancom a študentom TU v Trnave.