Skočiť na hlavný obsah

Elektronická pošta pre zamestnancov a študentov


Viacfaktorové overovanie - multifaktorová autentifikácia (ďalej ako MFA).

Od 1.6.2024 je pre prihlásenie zo zahraničia potrebné použiť viacfaktorové overovanie, MFA aplikáciu : Microsoft Authenticator. MFA nie je potrebné mať sprevádzkované keď sa prihlasujete zo štátov : Slovenská republika (SK), Česká republika (CZ), Poľská republika (PL), Maďarsko (HU). Postup inštalácie / sprevádzkovanie MFA. 


Zmena metódy overenia (authentication method) v MS Office 365 pre niektoré protokoly.
(Koniec podpory "Normal password" a prechod na "OAuth2".)

Od 1.1.2023 bude vypnutá metóda overenia "Normal password" v MS Office 365 pre protokoly :

MAPI
RPC
Offline Address Book (OAB)
Exchange Web Services (EWS)
POP
IMAP
Exchange ActiveSync (EAS)
Remote PowerShell

Nebude sa vypínať pre :

SMTP AUTH

Ak používate na prácu s elektronickou poštou webmail Outlook v Office 365 (https://outlook.office.com/), táto zmena sa vás netýka.

Ak s elektronickou poštou pracujete na svojom PC/tablete/mobile pomocou poštového klienta a poštu sťahujete pomocou protokolov IMAP / POP3, je potrebné, aby ste si zmenili metódu overovania pre daný protokol na "OAuth2". Pre odosielanie pošty potom používate SMTP protokol, ktorého sa táto zmena zatiaľ netýka.

Ak daný e-mailový klient autentifikáciu "OAuth2" nemá, nebude ho možné od 1.1.2023 používať. Skúste aktualizovať e-mail klienta, alebo nájsť podobné riešenie, ktoré Vám vyhovuje.

Správne nastavenie e-mail klienta si pozrite tu : Nastavenia poštovej schránky a webmail .
Samozrejme, to isté platí aj pre ActiveSync a podobne.

Migrácia systému elektronickej pošty.

Migrácia systému elektronickej pošty Zimbra na e-mailový systém v MS Office 365 - Outlook bola ukončená v utorok 30.11.2021. Od tohoto dátumu, teda používame Outlook v MS Office 365.