Skočiť na hlavný obsah

Elektronická pošta pre zamestnancov a študentov

Zmena systému elektronickej pošty Zimbra na e-mailový systém v Office 365 bola uskutočnená v utorok 30.11.2021.
Po tomto dátume budú ešte dobiehať posledné synchronizácie pošty medzi servermi.
Zamestnanci budú mať zosynchronizovanú všetkú poštu v Office 365 priebehu 2.12.2021. Po tomto dátume je možné riešiť možné nezrovnalosti. 
Študenti budú mať zosynchronizovanú všetkú poštu v Office 365 do 3.12.2021. Po tomto dátume je možné riešiť možné nezrovnalosti. 
 
Starý poštový systém Zimbra 1 (zamestnanci) bude ešte v prevádzke na dočasnej doméne https://zimbra1-webmail.truni.sk .
Hlavne z dôvodu prípadného dokončenia migrácie kontaktov, kalendára a kontroly zmigrovanej pošty.
 
Starý poštový systém Zimbra 2 (študenti) bude ešte v prevádzke na dočasnej doméne https://zimbra2-webmail.tvu.sk .
Hlavne z dôvodu prípadného dokončenia migrácie kontaktov, kalendára a kontroly zmigrovanej pošty.
 
V oboch prípadoch je potrebné potvrdiť bezpečnostnú výnimku, pretože nesedí SSL certifikát s pôvodnou doménou.
Na týchto webmailoch máte určite všetkú poštu doručenú do 11:00AM 30.11.2021.