Skočiť na hlavný obsah

Elektronická pošta v Office 365

Elektronická pošta v Office 365 je prevádzkovaná na cloudovej infraštruktúre Azure firmy Microsoft. V pošte Office 365 sú funkcie skupinovej spolupráce (groupware), ktorá je určená pre zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity v Trnave.

Na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a MŠVVŠ SR je univerzita oprávnená sprostredkovať svojim študentom, pedagógom a zamestnancom prístup ku Office 365 ProPlus, ktorý obsahuje aj elektronickú poštu Outlook.

K poštovým službám systému Office 365 je možné pristupovať prostredníctvom viacerých rozhraní:

 • Webmail (internetová stránka) na adrese https://outlook.office.com/
   
 • Program Outlook z kancelárskeho balíka Office 365 ProPlus.
  (Pomocou protokolu MAPI (Microsoft Exchange).)
   
 • Vlastný poštový klienta na PC/Notebooku/Mobile napr. Thunderbird, Outlook ...
  (Pomocou protokolov POP3, IMAP, SMTP.)