Skočiť na hlavný obsah

Office 365 ProPlus

Na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a MŠVVŠ SR je univerzita oprávnená sprostredkovať svojim študentom, pedagógom a zamestnancom prístup ku Office 365 ProPlus, ktorý obsahuje:

  • aktiváciu klienta na iPad, iPhone a mobilných telefónoch s OS Android
  • OneDrive for Business - privátny úložný priestor 1TB

Každý akademický používateľ si bude môcť inštalovať produkty služby Office365 ProPlus na 5 zariadeniach (PC, notebook, tablet, smartphone...).

Prístup:

Pre získanie bezplatnej licencie je potrebné byť študentom alebo zamestnancom Trnavskej univerzity a mať pridelenú univerzitnú emailovú adresu. Bezplatná licenia je viazaná na univerzitnú emailovú adresu. Licencia sa stane neaktívnou ukončením štúdia študenta, alebo ukončením pracovného pomeru zamestnanca.

Office 365 môžete používať v online verzii (https://portal.office.com), alebo si môžete naištalovať najnovší kancelársky balík do svojho zariadenia.

Ako nainštalovať najnovší MS Office Profesional PLUS:

Prihláste sa na portál Office 365: https://portal.office.com
(prihlásenie na portál Microsoft bude funkčné po 2 hodinách, po prvom prihlásení cez IDM portál)

Online pomocník a školenia pre produkty Office nájdete na stránke https://support.office.com/sk-sk

Prihlásenie:

Prihlásenie je rovnaké pre všetky produkty z portfólia Office 365 ProPlus vrátane MS Teams !

Študenti: Váš_TUID @tvu.sk (napr. 1500221 [at] tvu.sk, Heslo: rovnaké ako do MAIS,Zimbra...)
Zamestnanci: Váš_TUID @truni.sk (napr. 1500221 [at] truni.sk, Heslo: rovnaké ako do MAIS,Zimbra...)

Zadajte prihlasovacie meno (tuid [at] tvu.sk / tuid [at] truni.sk) a kliknite Ďalej

Zadajte heslo (Heslo: rovnaké ako do MAIS,Zimbra...)

Kliknite na "Naištaluj si Office".

Spustite inštalátor a dokončite inštaláciu podľa pokynov