Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Office 365 ProPlus

Na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a MŠVVŠ SR je univerzita oprávnená sprostredkovať svojim študentom, pedagógom a zamestnancom prístup ku Office 365 ProPlus, ktorý obsahuje:

 

  • aktiváciu klienta na iPad, iPhone a mobilných telefónoch s OS Android
  • OneDrive for Business - privátny úložný priestor 1TB

Každý akademický používateľ si bude môcť inštalovať produkty služby Office365 ProPlus na 5 zariadeniach (PC, notebook, tablet, smartphone...).

Prístup:

Pre získanie bezplatnej licencie je potrebné byť študentom alebo zamestnancom Trnavskej univerzity a mať pridelenú univerzitnú emailovú adresu. Bezplatná licenia je viazaná na univerzitnú emailovú adresu. Licencia sa stane neaktívnou ukončením štúdia študenta, alebo ukončením pracovného pomeru zamestnanca.

Ako nainštalovať MS Office 2016 Profesional PLUS:

1. Prihláste sa na portál Office 365: https://login.microsoftonline.com/
(prihlásenie na portál Microsoft bude funkčné po 48 hodinách po prvom prihlásení cez IDM portál)

Prihlasenie:
Študenti: Vaše_tuid@tvu.sk (Heslo: rovnaké ako do MAIS,Zimbra...)
Zamestnanci: Vaše_tuid@truni.sk (Heslo: rovnaké ako do MAIS,Zimbra...)

 

Po kliknutí na Heslo Vás portál presmeruje na stránku, kde zadáte svoje heslo.

2. Na úvodnej obrazovke sa zobrazí inštalácia produktov Office 365 ProPlus alebo kliknite vpravo hore na "Nastavenia služieb Office 365". 

3. Kliknite na "Inštalácia a spravovanie softvéru".

4. Ďalej si môžete zmeniťjazykovú mutáciu produktu, prípadne 32/64bitovú verziu produktu, a kliknite na "Inštalovať". Stiahne sa inštalátor, ktorý spustite. (Kliknite na Run/Spustiť).

5. Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Ďalej".

6. Teraz zvoľte či chcete "Použiťodporúčané nastavenia" alebo nie (možnosť "Nie, ďakujem")

7. Inštaláciu dokončite kliknutím na tlačidlo "Hotovo".

8. Teraz máte nainštalovanú najnovšiu verziu kancelárskeho balíka MS Office, Skype for Business a OneNote for Business.