Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kam po strednej? Do Trnavy! Trnavská univerzita ponúka kvalitné vzdelanie, rodinnú atmosféru aj čulý študentský život

trnavská univerzita logo

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635.

Kam na vysokú školu? Spoznajte Trnavskú univerzitu - humanitnú, kvalitnú a výskumnú 

Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“.

Trnavská univerzita, ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

Na našich piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v novodobej histórii získalo u nás vysokoškolské vzdelanie viac ako 32-tisíc úspešných absolventov.

 

Prečo študovať na Trnavskej univerzite v Trnave?

 • Máme kreditový systém štúdia. Budeš sám rozhodovať o študijnej záťaži, volíš si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Ponúkame ti širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môžeš doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.
 • Poskytujeme ti možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.
 • Zabezpečujeme podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, sociálne a zdravotné poradenstvo.
 • Máme moderné vzdelávacie a výskumné priestory a budujeme nové.
 • Naši absolventi - a veríme, že raz ním budeš aj ty - sa uplatňujú na domácom i zahraničnom trhu práce.
 • Podľa portálu Uplatnenie.sk až 61% našich absolventov pracuje v odbore, ktorý vyštudovali, čo je výrazne viac ako celoslovenský priemer (42%).
 • Budeme ťa vzdelávať pod vedením významných a medzinárodne akceptovaných vysokoškolských učiteľov a vedcov.
 • Rozvíjame informačné technológie.
 • Poskytujeme ubytovanie v novovybudovanom študentskom domove.
 • Podporujeme tvoje voľnočasové aktivity. Rozširujeme možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov. Viac o tom, aké je to byť študentom, ti prezradí predsedníčka Študentskej rady TU a budúca právnička Nicole Makóová.  
 • U nás sa nestratíš! Máme pre teba mapu :-) 

Na Trnavskej univerzite nadmieru spokojná úplne so všetkým a nikdy by som nemenila. Nielen profesori, ale aj páni vrátnici, pani bufetárka a panie na študijnom oddelení sú vždy pripravení nám pomôcť, sú priateľskí a pristupujú k nám s maximálnou profesionalitou. Podľa môjho skromného názoru si dovolím povedať, že u nás panuje taká príjemná rodinná atmosféra. (Nicole Makóová) 

študijné programy trnavská univerzita, kam na vysokú školu, najlepšia vysoká škola

KOMPLETNÁ PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 TU

Kam na VŠ? Podľa U-Multirank 2020 je Trnavská univerzita tretia najkvalitnejšia univerzita na Slovensku

 • Podľa medzinárodného rankingu U-Multirank 2020 sme treťou najkvalitnejšou slovenskou univerzitou. Máme vynikajúce hodnotenie za podiel interdisciplinárnych publikácií, podiel spoločných publikácií so zahraničnými partnermi,  podiel publikácií s regionálnymi partnermi, ako aj podiel spoločných publikácií s rezortnými partnermi zo súkromného sektora, v ktorých univerzita získala hodnotenie v rámci skupiny „A“.
 • V oblasti vzdelávania priniesol podiel Mgr. a Bc. štúdií úspešne absolvovaných v rámci štandardnej dĺžky univerzite dobré hodnotenie „B“, pričom až 91% študentov v Mgr. stupni končí štúdium načas. Skóre „B“ dlhodobo univerzita dosahuje rozsahom publikovania odbornej literatúry. Oproti minulému roku univerzita dosiahla lepší výsledok v úspešnosti ukončenia Mgr. stupňa, z hľadiska výskumu v citačnom ukazovateli a v rámci regionálnej angažovanosti v počte uskutočnených regionálnych študentských stáží.
 • TU zároveň až v troch zapojených odboroch – pedagogické vedy, história a politológia dosiahla „A“ skóre v ukazovateli „podiel akademických zamestnancov s PhD.“, čo ukazuje na vysokú kvalitu v oblasti vzdelávania. Vynikajúci výsledok dosiahla TU v rámci rankingu odboru pedagogické vedy, pričom zo zapojených slovenských (1) a českých univerzít (3) získala TU najlepšie umiestnenie podľa všetkých indikátorov.

trnavská univerzita

Ako vyzerá študentský život v Trnave 

Trnavská univerzita mi dala veľa možností na osobný rozvoj, ponúkla mi informácie potrebné pre prax a zároveň mi priniesla do života množstvo inšpiratívnych ľudí.  (Ivana Trokšiarová)

Ktoré študijné programy ponúka Trnavská univerzita?

Uchádzač o bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium si môže vybrať na Trnavskej univerzite zo študijných programov uvedených na jednotlivých stránkach fakúlt: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | Filozofická fakulta | Teologická fakulta | Právnická fakulta Pedagogická fakulta. Podrobné informácie o prijímacom konaní sú na tejto stránke. 

mais prihláška trnavská univerzita

Sledujte nás na sociálnych sieťach a dozviete sa oveľa viac zo zaujímavého študentského života, plného tiež zábavy a nezabudnuteľných zážitkov - PRIDAJTE SA K NÁM!

Študenti citáty

 

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám a radi vám poradíme!