Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie na Trnavskej univerzite v Trnave

Prijímacie konanie na Trnavskej univerzite v Trnave

Ako vyzerajú prijímačky na Trnavskej univerzite?

Informácie o prijímacom konaní na fakultách Trnavskej univerzity nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt:

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2023/2024

___________________________________

ePrihláška na Trnavskú univerzitu v Trnave

 V prijímacom konaní na nasledujúci akademický rok  je možné využiť elektronickú prihlášku (ePrihláška)
na všetky fakulty Trnavskej univerzity.

___________________________________

Stručný popis práce s podsystémom ePrihláška:

 

  • Registrácia do podsystému - treba uviesť základné identifikačné údaje a e-mailovú adresu na prijatie prístupových údajov
  • Výber fakulty a prihlásenie do podsystému
  • Nahratie požadovaných údajov na vyplnenie formulára stanoveného Ministerstvom školstva SR
  • Kontrola a uloženie údajov
  • Tlač formulára prihlášky a jeho zaslanie na adresu zvolenej fakulty
  • Prístup do podsystému ePrihlášky - sledovanie stavu prihlášky a možnosť jej editácie do okamihu akceptácie študijným oddelením

  

Informácie o akademickom systéme MAIS nájdete na stránkach univerzity alebo www.mais.sk


Uchádzači o štúdium si môžu tiež objednať univerzitné tričko.

V prípade otázok alebo problémov, môžete e-mailom kontaktovať tím projektu MAIS mais [at] truni.sk

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!