Skočiť na hlavný obsah

MAIS


Modulárny Akademický Informačný Systém

PRÍSTUP DO ROZHRANÍ

Do informačného systému MAIS majú prístup používatelia, ktorí majú prístupové identifikačné údaje do príslušného rozhrania:

Postup pre prihlásenie do systému MAIS (ak ste už absolvovali prvé prihlásenie na portáli pre správu používateľského účtu, vykonajte bez čakania iba 7. krok)

Po prihlásení do systému má používateľ k dispozícii aktuálnu verziu používateľskej dokumentácie.

Študijný referent Pedagóg Študent Verejný portál MAIS 

Návod na riešenie možných problémov:

  1. Ak máte problémy s načítaním stránky, pozrite nižšie uvedené požiadavky na internetový prehliadač.
  2. Ak sa prihlasujte do MAIS prvýkrát a ešte ste neabsolvovali prihlásenie na portáli pre správu používateľského účtu postupujte podľa návodu pre prvé prihlásenie. Odporúčame do pozornosti príručku Stručný sprievodca systémom MAIS, ktorú si môžete vytlačiť.
  3. Ak ste už absolvovali prihlásenie do portálu pre správu používateľského účtu a máte problémy s prihlásením do MAIS, postupujte podľa kroku č. 7 v  tomto návode. Problémy s prihlásením do svojho rozhrania píšte na e-mail idm [at] truni.sk. Neposielajte požiadavky na obnovu zabudnutého hesla, portál pre správu používateľského účtu je samoobslužný. Požiadavka je oprávnená iba vtedy, ak si neviete heslo obnoviť ani jedným z možných spôsobov - kontrolnými otázkami alebo verifikáciou emailom (heslo sa v tomto prípade obnovuje za poplatok, viac informácií nájdete v uvedených návodoch). Problémy týkajúce sa aplikácie MAIS posielajte na e-mailovú adresu mais [at] truni.sk (t.j. nie na idm [at] truni.sk).
  4. Reakčný čas, v ktorom správca MAIS-u najneskôr odpovie používateľovi na e-mailovú požiadavku v rámci Help Desk je 24 hodín počas pracovných dní. Upozornenie: E-mail z iného, ako univerzitného servera, môže prísť správcovi MAIS-u aj o 72 hodín neskôr, ako bol odoslaný! V prípade PN a dovolenky správcu MAIS-u platí zastupovanie, ale iba vtedy, ak  používateľ pošle požiadavku na skupinový e-mail. Plánované odstávky sú zverejňované oznamom priamo v MAIS-e.
  5. V prípade, že používateľ potrebuje rýchlu pomoc na vyriešenie problému v aplikácii, môže využiť služby Help desk MAIS (http://www.mais.sk/) na telefónnom čísle 0915 724 757 v čase od 9.00 - 15.00 hod. (pondelok - piatok). POZOR Help desk MAIS nerieši problémy s prihlasovacími údajmi do MAIS!
  6. Ak potrebujete osobnú konzultáciu so správcom MAIS, môžete využiť konzultačné hodiny pre študentov v utorok až piatok od 10.00 do 11.00 hod. (odporúčame vopred dohodnúť stretnutie).
  7. Ak vo svojich osobných údajoch zistíte chybu alebo nemáte zapísaný niektorý z predmetov štúdia, kontaktujte, prosím, študijné oddelenie svojej fakulty.
  8. Ak v evidencii Vášho štúdia zistíte nesprávne alebo chýbajúce údaje, kontaktujte, prosím,  svojho katedrového dôverníka alebo katedrového správcu alebo fakultného správcu systému MAIS. Kontakty na fakultných správcov MAIS:

 

FF Mgr. Mária Dědová PhD. maria.dedova [at] truni.sk 033/5939 361
PDF doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. milan.pokorny [at] truni.sk 033/5939 578
FZSP Mgr. Michal Rafajdus, PhD., MPH michal.rafajdus [at] truni.sk 033/5939 452
PF

Ing. Jana Koprlová, PhD.

jana.koprlova [at] truni.sk

033/5939 653

TF Mgr. Martin Šarkan, PhD. martin.sarkan [at] truni.sk 02/52775474

 

Pridelenie (zrušenie) oprávnení pre fakultných a katedrových správcov MAIS sa vykonáva na základe Žiadosti o pridelenie prístupových práv, ktorú príslušný nadriadený zasiela na e-mail: idm [at] truni.sk.

Aktuality a ďalšie informácie o systéme MAIS sú na stránkach: Informácie MAIS  a  http://www.mais.sk.


Požiadavky na internetový prehliadač (browser)

Odporúčaný prehliadač pre rozhranie Študent je Mozilla Firefox.  V ostatných rozhraniach používajte iba Mozilla Firefox.

1. V prehliadači je potrebné mať povolené :
- cookies
- vyskakovacie okná
- java script

2. Pre správne tlačenie z "Moje predmety štúdia" je potrebné mať v prehliadači nastavenú správnu lokalizáciu.
Nástroje(Tools / Edit) - Možnosti(Preferences) - Obsah(Contents) - Jazyky (Languages) - Slovak [sk] - musí byť na prvom riadku.

3. SSL certifikát je podpísaný certifikačnou autoritou.
certifikat_zamok_-_mais
Uzamknutý zámok hovorí, že je spojenie bezpečné a ste na uvedenej stránke.