Skočiť na hlavný obsah

Ako sa prihlásiť do systému integrovaného v IDM?

Ak ste už v minulosti absolvovali prvé prihlásenie na portáli pre správu používateľského účtu, nie je potrebné, aby ste tak vykonali znovu. Pri prvom prihlásení s povinnou zmenou hesla nastaví systém IDM hodnotu hesla pre všetky integrované systémy naraz, takže heslo je rovnaké vo všetkých systémoch. Prihláste sa priamo do systému, v ktorom chcete pracovať (MAIS, e-mailový systém v Office 365, EZP, DAWINCI, vnútorná univerzitná sieť - SunRay terminály a univerzitné počítače), pričom použijete TUID a heslo, ktoré ste si v minulosti nastavili na portáli.

Ak ste sa ešte nikdy neprihlasovali do portálu pre správu používateľského účtu, a teda ani žiadneho zo systémov integrovaných v IDM (MAIS, e-mailový systém v Office 365, EZP, DAWINCI, vnútorná univerzitná sieť - Sunray terminály a univerzitné počítače), je potrebné vykonať nasledovné operácie:

1. Prihláste sa na Portál pre správu používateľského účtu.
    Používateľské meno (TUID) - nájdete ho na stránke https://www.truni.sk/zistenie-tuid.
    Inicializačné heslo - rodné číslo postupnosť číslic bez lomky.

2. Ak je to potrebné, zmeňte si jazykové nastavenie portálu podľa postupu v časti Zmena jazykového nastavenia portálu.

3. Nastavte si kontrolné otázky podľa postupu v časti Nastavenie kontrolných otázok a odpovedí k účtu.

4. Zadajte, prípadne aktualizujte, kontaktné údaje podľa pokynov v časti Aktualizácia kontaktných údajov. Povinné údaje sú súkromná mailová adresa (neuvádzajte e-mailovú adresu s doménou truni.sk a tvu.sk), pre študentov súkromný mobilný telefonický kontakt zadaný s predvoľbou operátora bez úvodnej nuly napr. 903188520) a pre zamestnancov pracovný telefonický kontakt (zadaný aj s mestskou predvoľbou bez úvodnej nuly napr. 335939111).

5. Zmeňte si heslo podľa postupu v časti Zmena hesla.

6.  Odhláste sa z portálu.

7.  Prihláste sa do požadovaného systému (MAIS, e-mailový systém v Office 365, Moodle, EZP, ...). Ako prihlasovacie meno použite TUID a heslo, ktoré ste si nastavili na Portáli na správu používateľského účtu. V prípade problémov s prihlásením si skúste obnoviť si heslo na portáli (pravdepodobne ste si ho zle zapamätali alebo ho zle zadávate) a overte si tiež, či máte zadané všetky povinné údaje podľa bodu 4.

Ak nevykonáte všetky kroky (osobitne upozorňujeme na správne vyplnenie kontaktných údajov podľa pokynov v príručke), do používateľského portálu sa síce prihlásite, avšak do systému integrovaného v IDM nie.

Akékoľvek problémy alebo otázky súvisiace s týmto postupom píšte na adresu idm [at] truni.skclass="moz-txt-link-abbreviated". Doporučujeme však najskôr hľadať riešenie problému v používateľskej príručke, ktorá veľmi podrobne popisuje každý krok postupu, a tiež si pozrieť inštruktážne videá  (odporúčame predovšetkým video prvé prihlásenie) a často kladené otázky k IDM.