Skočiť na hlavný obsah

Pravidlá pre vznik a zánik prístupov do UIS

Prístup do UIS vzniká pre:

 • študenta – v deň vytvorenia prvého aktívneho štúdia v systéme MAIS (študijné oddelenie),
 • zamestnanca – v nasledujúci deň po vytvorení prvého aktívneho pracovného pomeru v systéme FIS SAP modul HCM (personálne oddelenie).

V niektorých systémoch musia byť splnené aj ďalšie podmienky na vytvorenie prístupu:

  • CardPay (stravovací systém) - platný preukaz študenta/zamestnanca,
  • DAWINCI (knižničný systém) - platný preukaz študenta/zamestnanca a osobná návšteva univerzitnej knižnice,
  • EZP (systém evidencie záverečných prác) - študent musí mať priradenú záverečnú prácu v systéme MAIS alebo musí mať aspoň jedno štúdium 3. stupňa, zamestnanec musí mať aspoň jeden interný pedagogický pracovný pomer,
  • Office 365 ProPlus (registrácia na stiahnutie programového balíka) - uplynutie 48 hodín od prvého prihlásenia do IDM portálu,
  • Moodle  - prístup je funkčný po splnení základných podmienok pre študenta (aktívne štúdium) a zamestnanca (pracovný pomer musí byť interný pedagogický), na prístup ku kurzom je však navyše potrebná aktivácia konkrétneho predmetu v systéme MAIS, z ktorého sa kurz v systéme Moodle vytvára.

Prístup do UIS zaniká pre:

 • študenta – v deň ukončenia (prerušenia) posledného aktívneho štúdia v systéme MAIS (študijné oddelenie),
 • zamestnanca - v nasledujúci deň po dátume ukončenia (prerušenia – mimoevidenčný stav) posledného aktívneho pracovného pomeru v systéme FIS SAP modul HCM (personálne oddelenie).

 

 

Výnimky pre prístupy do UIS:

Univerzitný informačný systém (UIS)

Výnimky

Skupina používateľov, ktorej sa výnimky týkajú

Zimbra 2 (elektronická pošta pre študentov)

1. E-mailové konto vzniká v okamihu, keď sa vytvorené štúdium v systéme MAIS stane platným (zvyčajne po zápise).

2. Poštová schránka je zrušená po uplynutí 10 dní od ukončenia platného štúdia. V prípade ukončenia štúdia prvého stupňa (Bc.) je schránka zrušená po 150 dňoch, ak študent nenastúpi na druhý stupeň štúdia (Mgr.).

študenti

Zimbra 1 (elektronická pošta pre zamestnancov)

1. E-mailové konto vzniká na druhý deň po aktivácii pracovného pomeru, ktorý je relevantný pre vytvorenie konta.

2. Poštová schránka je zrušená po uplynutí 90 dní od ukončenia posledného pracovného pomeru relevantného pre existenciu konta.

zamestnanci

(s aspoň jedným interným PP, okrem skupiny prevádzkových zamestnancov, alebo  aspoň jedným externým pedagogickým PP)

Sunray terminály a univerzitné počítače zaradené do domény Truni

 

1. Prístup vzniká po vytvorení štúdia v systéme MAIS a po absolvovaní prvého prihlásenia do IDM portálu a vykonaí všetkých povinných krokov.

 

2. Prístup zaniká po uplynutí 10 dní od ukončenia platného štúdia. V prípade ukončenia štúdia prvého stupňa (Bc.) je účet  zrušený po 150 dňoch, ak študent nenastúpi na druhý stupeň štúdia (Mgr.).

 

študenti

Sunray terminály a univerzitné počítače zaradené do domény Truni

1. Prístup vzniká na druhý deň po aktivácii pracovného pomeru, ktorý je relevantný pre vytvorenie účtu.

2. Prístup zaniká po uplynutí 90 dní od ukončenia posledného pracovného pomeru relevantného pre existenciu účtu.

 

zamestnanci

(s aspoň jedným interným PP, okrem skupiny prevádzkových zamestnancov, alebo  aspoň jedným externým pedagogickým PP)