Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pravidlá pre vznik a zánik prístupov do UIS

Prístup do UIS vzniká pre:

  • študenta – v deň vytvorenia prvého aktívneho štúdia v systéme MAIS (študijné oddelenie), študenti 1. ročníka, 1. stupňa štúdia získavajú prístup do UIS prevzatím preukazu študenta, na ktorom je vytlačený identifikátor TU (TUID), ktorý je používateľským menom v UIS integrovaných do IDM,
  • zamestnanca – v nasledujúci deň po vytvorení prvého aktívneho pracovného pomeru v systéme FIS SAP modul HCM (personálne oddelenie).

Prístup do UIS zaniká pre:

  • študenta – v deň ukončenia (prerušenia) posledného aktívneho štúdia v systéme MAIS (študijné oddelenie),
  • zamestnanca - v nasledujúci deň po dátume ukončenia (prerušenia – mimoevidenčný stav) posledného aktívneho pracovného pomeru v systéme FIS SAP modul HCM (personálne oddelenie).

Toto pravidlo platí pre systém MAIS a väčšinu ďalších UIS, ktoré budú postupne integrované do IDM.

 

Výnimky pre prístupy do UIS:

Univerzitný informačný systém (UIS)

Výnimky

Skupina používateľov, ktorej sa výnimky týkajú

Zimbra 2 (elektronická pošta pre študentov)

1. E-mailové konto vzniká v okamihu, keď sa vytvorené štúdium v systéme MAIS stane platným (zvyčajne po zápise).

2. Poštová schránka je zrušená po uplynutí 10 dní od ukončenia platného štúdia. V prípade ukončenia štúdia prvého stupňa (Bc.) je schránka zrušená po 150 dňoch, ak študent nenastúpi na druhý stupeň štúdia (Mgr.).

študenti

Zimbra 1 (elektronická pošta pre zamestnancov)

1. E-mailové konto vzniká na druhý deň po aktivácii pracovného pomeru, ktorý je relevantný pre vytvorenie konta.

2. Poštová schránka je zrušená po uplynutí 90 dní od ukončenia posledného pracovného pomeru relevantného pre existenciu konta.

zamestnanci

(s aspoň jedným interným PP, okrem skupiny prevádzkových zamestnancov, alebo  aspoň jedným externým pedagogickým PP)

Sunray terminály a univerzitné počítače zaradené do domény Truni

 

1. Prístup vzniká po vytvorení štúdia v systéme MAIS a po absolvovaní prvého prihlásenia do IDM portálu a vykonaí všetkých povinných krokov.

 

2. Prístup zaniká po uplynutí 10 dní od ukončenia platného štúdia. V prípade ukončenia štúdia prvého stupňa (Bc.) je účet  zrušený po 150 dňoch, ak študent nenastúpi na druhý stupeň štúdia (Mgr.).

 

študenti

Sunray terminály a univerzitné počítače zaradené do domény Truni

1. Prístup vzniká na druhý deň po aktivácii pracovného pomeru, ktorý je relevantný pre vytvorenie účtu.

2. Prístup zaniká po uplynutí 90 dní od ukončenia posledného pracovného pomeru relevantného pre existenciu účtu.

 

zamestnanci

(s aspoň jedným interným PP, okrem skupiny prevádzkových zamestnancov, alebo  aspoň jedným externým pedagogickým PP)

Ďalšie výnimky budú zverejnené dodatočne.