Skočiť na hlavný obsah

Integrácia UIS s IDM

V súčasnosti majú ešte niektoré UIS svoj vlastný izolovaný systém prihlasovania a správy autentifikačných údajov (heslo sa musí meniť v každom systéme osobitne). Dosiaľ platné konvencie prihlasovacích údajov k UIS, ktoré platia až do úplnej integrácie daného systému s IDM, sú uvedené v tabuľke:

 

Univerzitný informačný systém (UIS) Používateľské meno (login)* Inicializačné heslo Integrácia s IDM Podrobnejšie údaje
MAIS (Akademický IS) TUID N/A* áno MAIS

 E-mailový systém

 

TUID [at] truni.sk (zamestnanec)

TUID [at] tvu.sk (študent)

N/A*

áno

E-mailový systém pre študentov a zamestnancov

EZP (Evidenia záverečných prác) TUID N/A* áno EZP
Intranet (PC a SunRay) TUID N/A* áno PC / SunRay
Moodle (e-learning)

TUID [at] truni.sk (zamestnanec)

TUID [at] tvu.sk (študent)

N/A* áno Moodle
DAWINCI (Online katalóg knižnice) TUID N/A* áno Online katalóg knižnice
VPN (Vzdialený prístup do siete TU) TUID N/A* áno

VPN

Zamestnanecký portál VVŠ

(ESS portál)

080_TUID

N/A* áno

Stránky o ESS

CardPay (Stravovací systém)

TUID N/A* nie

Strava

Doplnenie kreditu

* Použite heslo, ktoré ste si nastavili na Portáli na správu používateľského účtu. Kým si na portáli nezmeníte inicializačné heslo (rodné číslo), do systému sa nedostanete. Pokiaľ ste si už heslo raz zmenili, t.j. Vaše heslo nie je rodné číslo, heslo si nemusíte znova meniť.

 

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je potrebné, aby si používatelia po prvom prihlásení zmenili inicializačné heslo v súlade s pravidlami platnými pre daný UIS.