Skip to main content

Integration of UIS with IDM

V súčasnosti má každý UIS svoj vlastný izolovaný systém prihlasovania a správy autentifikačných údajov (heslo sa musí meniť v každom systéme osobitne). Dosiaľ platné konvencie prihlasovacích údajov k UIS, ktoré platia až do úplnej integrácie daného systému s IDM, sú uvedené v tabuľke:

University information system (UIS) Username (login)* Initial password
Integration with IDM
More information
MAIS (Academic IS) TUID N/A**
yes About MAIS
Intranet (PC & SunRay) chip card number with prefix "s" or "z", e.g. s3235664114 national ID - sequence of numbers without slashes
no Single Sign On Authentication
EZP (Theses system) chip card number with prefix "s" or "z", e.g. s3235664114 national ID - sequence of numbers without slashes no Theses system EZP
CardPay (Catering system) chip card number with prefix "s" or "z", e.g. s3235664114 national ID - sequence of numbers without slashes no CardPay, Debiting Account
Zimbra (E-mail and collaboration platform) TUID N/A**

students - yes

staff - from September 2012

Zimbra - students

Zimbra - staff

Postfix  (E-mail for staff)
assigned by administrator
assigned by administrator, password can be changed in the webmail
no  - zanikne s prechodom na Zimbru
Mail server for staff

* Prefix "s" is used by students, prefix "z" by staff.

** Použite heslo, ktoré ste si nastavili na Portáli na správu používateľského účtu. Kým si na portáli nezmeníte inicializačné heslo (rodné číslo), do systému sa nedostanete. Pokiaľ ste si už heslo raz zmenili, t.j. Vaše heslo nie je rodné číslo, heslo si nemusíte znova meniť.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je potrebné, aby si používatelia po prvom prihlásení zmenili inicializačné heslo v súlade s pravidlami platnými pre daný UIS.