Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

University Library

The University Library of Trnava University in Trnava is the central library of Trnava University. Its automated library information system DAWINCI represents an integrating element of library information system of Trnava University.

V Online katalógu nájdete viac ako 85 000 titulov, z toho okolo 12 000 záverečných a kvalifikačných prác a 3000 periodík. V knižnici je vám dostupných takmer 40 000 kníh vo voľnom výbere a vybrať si môžete z vyše 200 titulov periodík dostupných v študovni. Pre používateľov, ktorí by sa chceli lepšie orientovať v knižnici a v Online katalógu ponúkame informačné vzdelávanie. Prihlásiť sa môžete tu.

V univerzitnej knižnici je registrovaných 6155 používateľov, čo je viac ako počet študentov na celej univerzite. Počas 25 rokov do knižnice zavítalo približne 31 500 návštevníkov, čo je viac ako polovica obyvateľov Trnavy. Za 25 rokov svojho pôsobenia poskytla Univerzitná knižnica svojim používateľom viac ako 1 000 000 výpožičiek k štúdiu. Počas 25-tich rokov pre vás knižnica pripravila viac ako 300 zaujímavých podujatí, ktoré ste mohli navštíviť.

 

Univerzitná knižnica pripravuje aj v tomto roku pre vás množstvo zaujímavých podujatí, súťaží a vylepšení. Sledujte nás na Facebooku, kde sa dozviete všetky novinky. 

Gallery