Skip to main content

Trnavská univerzita je víťazom Národnej ceny SR za kvalitu 2016 v kategórii organizácie verejného sektora

Trnava (photo by Barbora Likavska)

Vyhlasovateľom 17. ročníka súťaže Národná cena za kvalitu SR je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 

Svojimi kritériami je porovnateľná s národnými cenami za kvalitu udeľovanými takmer vo všetkých členských štátoch EU, celosvetovo národné ceny za kvalitu udeľuje až 50 krajín.

U všetkých prihlásených organizácií je každoročne komplexne hodnotená ich výkonnosť. Súťaž prebieha v troch kategóriách. Prvé dve sú určené pre organizácie zamerané na výrobu a poskytovanie služieb. Trnavská univerzita získala víťazstvo v kategórii organizácie verejného sektora. Tohtoročné prvenstvo v súťaži je výsledkom dlhodobej práce našej univerzity a jej fakúlt na zvyšovaní kvality, tiež je potvrdením titulu Efektívny používateľ modelu CAF, získaného v roku 2015.