Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Faculties

Faculty of Philosophy and Arts

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 387
ff@truni.sk
ff.truni.sk

 

 


Faculty of Education

PriemysePedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavelná 4, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5514 618
sekdekpdf@truni.sk
pdf.truni.sk

 

 


Faculty of Health Care and Social Work

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 450
dekfzsp@truni.sk
fzasp.truni.sk

 

 

 

Faculty of Theology

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
Tel.: +421-2-544 33 262
sekretariat@tftu.sk
tftu.sk

 

 

 

 

Faculty of Law

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kollárova 10, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5939 601
prf@truni.sk
iuridica.truni.sk