Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Faculties

Faculty of Philosophy and Arts

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 387
E-mail: ff@truni.sk
Stránka: http://ff.truni.sk

 

 


Faculty of Education

PriemysePedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavelná 4, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5514 618
E-mail: sekdekpdf@truni.sk
Stránka: http://pdf.truni.sk/

 

 


Faculty of Health Care and Social Work

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 450
E-mail: dekfzsp@truni.sk
Stránka: http://fzasp.truni.sk

 

 

 

Faculty of Theology

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
Tel.: +421-2-544 33 262
E-mail: sekretariat@tftu.sk
Stránka: http://www.tftu.sk

 

 

 

 

Faculty of Law

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kollárova 10, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5939 601
E-mail: prf@truni.sk
Stránka: http://iuridica.truni.sk