Skočiť na hlavný obsah

Doplnenie kreditu na účte stravníka v CardPay

Študenti v dennej forme štúdia a externí stravníci, ktorí v stravovacom systéme CardPay využívajú zálohový účet, majú možnosť doplniť svoj kreditu - bezhotovostnou platbou (nie poštovou poukážkou). Formy bezhotovostnej platby môžu byť:

  1. Internet banking,
  2. bezhotovostný prevodný bankový príkaz.
 
Platobné údaje príjemcu platby (od 1.11.2023 účet GTH catering):
  • Pozor zmena - od 1.11.2023 je IBAN: SK45 0900 0000 0052 0784 9362
  • Konštantný symbol: 0308 (platba za služby)
  • Špecifický symbol: 1800
  • Variabilný symbol:

    • externí stravníci uvádzajú číslo svojho preukazu (čipová karta GTH catering)
    • študenti: 10-miestne číslo študenta v systéme MAIS, ktoré sa tiež používa ako variabilný symbol pre ostatné platby. Zistiť si ho môžete po prihlásení sa do systému MAIS: Štúdium -> Financovanie -> Variabilné symboly. Je to desaťmiestne číslo začínajúce 13 a druhé dvojčíslie je rok nástupu študenta na štúdium. Toto číslo je vidieť aj pri prihlásení študenta do MAIS-u, hore pri mene za písmenom S.
Uvedeným spôsobom môžu realizovať platbu na zálohové účty všetci študenti, ktorí majú platný preukaz študenta integrovaný v stravovacom systéme CardPay. Môžu to urobiť aj ich rodičia. Odporúčaná minimálna výška platby je 10 €. Po realizácii bezhotovostnej platby je táto pripísaná na stravovací účet do 4 pracovných dní (2 dni si na prevod rezervujú banky, 1 deň je rezervovaný na získanie súboru elektronických platieb a 1 na jeho import do systému CardPay).