Skočiť na hlavný obsah

Doplnenie kreditu na účte stravníka v CardPay

Študenti v dennej forme štúdia, ktorí v stravovacom systéme CardPay využívajú zálohový účet, majú možnosť využiť nový spôsob doplnenia svojho kreditu - bezhotovostnou platbou (nie poštovou poukážkou). Formy bezhotovostnej platby môžu byť:
  1. Internet banking,
  2. bezhotovostný prevodný bankový príkaz.
 
Platobné údaje príjemcu platby (Študentská jedáleň TU):
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK42 8180 0000 0070 0027 0299 
  • Konštantný symbol: 0308 (platba za služby)
  • Špecifický symbol: 1800
  • Variabilný symbol:

          - študenti: 10-miestne číslo študenta v systéme MAIS, ktoré sa tiež používa ako variabilný symbol pre ostatné platby. Zistiť si ho môžete po prihlásení sa do systému MAIS: Štúdium -> Financovanie -> Variabilné symboly.
          - iní stravníci, ktorí používajú zálohový účet: 10-miestne číslo karty.

 
Uvedeným spôsobom môžu realizovať platbu na zálohové účty všetci študenti, ktorí majú platný preukaz študenta integrovaný v stravovacom systéme CardPay. Môžu to urobiť aj ich rodičia. Odporúčaná minimálna výška platby je 10 €. Po realizácii bezhotovostnej platby je táto pripísaná na stravovací účet do 4 pracovných dní (2 dni si na prevod rezervujú banky, 1 deň je rezervovaný na získanie súboru elektronických platieb a 1 na jeho import do systému CardPay).