Skočiť na hlavný obsah

LMS Moodle

https://moodle.truni.sk/

Zabezpečovanie podpory používateľov LMS Moodle:

  • prístup k LMS Moodle - idm [at] truni.sk,
  • integrácia s MAIS - moodle [at] truni.sk,
  • podpora pedagógov pri využívaní funkcionalít systému - služba hotline, ktorú zabezpečujú konzultanti spoločnosti PC Help systems, a.s.. Telefonický kontakt: +420 568 858 022, e-mail: servicedesk [at] pchelp.cz. Dĺžka konzultačného hovoru je obmedzená na 15 minút. Využívanie služby:
    • pre fakultných a katedrových správcov na rady so správou fakultných / katedrových kurzov,
    • pre tvorcov kurzov na rady pri príprave svojich kurzov (sprístupnenie elektronických materiálov, zadávanie a zber seminárnych prác, testovanie, ...),
    • nie je určené na operatívne riešenie konkrétnych situácií pri vyučovaní, ale na všeobecné rady s funkcionalitami alebo nasmerovanie na dostupnú dokumentáciu).
  • poskytovanie podpory pri riešení problémov v  študijnej alebo didaktickej oblasti - fakultní administrátori LMS Moodle.

Fakultní administrátori LMS Moodle:

Fakulta Admin EZP (fakulta)                     Kontakt
e-mail Telefón
Filozofická      
Pedagogická PaedDr. Milan Pokorný, PhD. milan.pokorny [at] truni.sk 033/5939 578
FZSP Mgr. Michal Rafajdus, PhD. mrafajdus [at] truni.sk 033/5939 451
Teologická Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. lucia.hidveghyova [at] truni.sk 02/5277 5428
Právnická Ing. Jana Koprlová, PhD. jana.koprlova [at] truni.sk 033/5939 653