Skočiť na hlavný obsah

Safe Exam Browser

Bezpečné overovanie vedomostí pomocou prehliadača Safe Exam Browser (videonávod)

Safe Exam Browser (SEB)  je upravený internetový prehliadač dostupný pre Windows (7, 8.1, 10), macOS (od verzie 10.7, odporúčaná verzia 10.11 alebo novšia) a iOS (9.3.5 alebo novšia). Aplikácia musí byť stiahnutá a nainštalovaná na zariadení, na ktorom študent vykonáva test. SEB je vo verzii Moodle 3.9 plne integrovaný v samotnom systéme, konfiguráciu reštrikcií možno nastaviť priamo v konfigurácii testu. Reštrikcie, ktoré sú aktivované počas vykonávania testu sú nasledovné:

 • test je pre študentov prístupný iba v SEB,
 • okno prehliadača nemá povolený riadok pre zadanie URL adresy, chýbajú navigačné tlačidla na späť/vpred a tlačidlo na opätovné načítanie stránky,
 • SEB je možné ukončiť iba po vykonaní a odoslaní testu,
 • nie je povolené prepínanie medzi aplikáciami, je však možné povoliť špecifickú aplikáciu počas vykonávania testu, ak je to potrebné,
 • nie sú povolené klávesové skratky ako Win+Tab, Alt+Tab, Ctrl+Alt+Del, Alt+F4, Print Screen, Cmd+Tab, nie je možné vyhotoviť kópiu obrazovky,
 • pri spustení a ukončení SEB je vymazaná schránka,
 • nie je povolené kontextové menu aktivované pravým tlačidlom myši,
 • pomocou URL filtra je možné počas vykonávania testu sprístupniť študentov potrebné špecifické stránky/zdroje,
 • kontrola pravopisu a slovník je vypnutý, ale v prípade potreby môžu byť povolené.

Uvedené obmedzenia obsahuje konfiguračný súbor, ktorý je možné vytvoriť:

 • pomocou konfiguračného nástroja SEB Config Tool, ktorý sa automaticky nainštaluje súčasne so SEB,  súbor je potrebné študentom distribuovať (https://safeexambrowser.org/windows/win_usermanual_en.html#configuration), podrobné možnosti konfigurácie nájdete v doSEB_3.2.pdfkumentácii,
 • priamo v systéme Moodle (od verzie 3.9), v tomto prípade nie je potrebná distribúcia, reštrikcie sa aktivujú po spustení testu z úvodnej stránky testu. Výhodou plnej integrácie SEB v Moodle je jednoduchá konfigurácia a zabránenie možnej manipulácii s konfiguračným súborom zo strany študentov.

Ak sa obmedzenia konfigurujú na strane Moodle, študentom sú ponúknuté určité možnosti. Tie závisia od konfigurácie v teste:

image-20220726091829-2

 1. Stiahnuť prehliadač Safe Exam Browser. Toto tlačidlo presmeruje študentov na stránku, kde je možné stiahnuť SEB. Adresu nastavuje administrátor Moodle, predvolená je adresa https://safeexambrowser.org/download_en.html.
 2. Spustiť Safe Exam Browser, táto možnosť aktivuje nastavené reštricie a zobrazí študentom začiatočnú stránku testu.
  Upozornenie:  Spustiť Safe Exam Browser tlačidlo spustí test v SEB z iného prehliadača iba od verzie SEB 3.0.1 pre Windows a SEB 2.1.5 pre pre macOS a vyššej. Pre ostatné verzie SEB je potrebné použiť tlačidlo Stiahnuť konfiguráciu  a potom otvoriť stiahnutý konfiguračný súbor, ktorý spustí test v SEB.
 3. Stiahnuť konfiguráciu umožní stiahnuť konfiguračný súbor SEB na lokálne úložisko.
 4. Späť do kurzu - návrat zo začiatočnej stránky testu s ponúknutými možnosťami do kurzu.

Rôzne opatrenia zabezpečujú, aby SEB použil správnu konfiguráciu a aby študenti nemohli s konfiguračným súborom manipulovať a  upraviť obmedzenia.

Browser Exam Key  (klúč prehliadača) alebo viaceré kľúče prehliadača (ak používajú študenti rôzne verzie SEB), ktoré sú nastavené v konfigurácii testu a konfiguračnom súbore SEB, sa testujú na zhodu a tým sa zabezpečí, že pre daný test je použitý skutočne správny konfiguračný súbor a správna verzia SEB.

Ďalšou možnosťou je použitie the Config Key (konfiguračný kľúč). Pri jeho použití posiela Moodle počas testu odpovede tak, že do hlavičky HTTP požiadavky zakomponuje aj konfiguračný kľúč v   šifrovanom formáte SHA256.  Config Key vyžaduje minimálne verzie SEB - macOS – 2.1.5pre2, Windows – 2.4, iOS – 2.1.16.

Nastavenia SEB

Vyžadovať použitie Safe Exam Browser - táto možnosť nastaví, či má byť test vykonávateľný iba v SEB alebo nie. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Nie: Na vykonanie testu nie je vyžadovaný SEB.
 • Áno – konfigurovať manuálne: Na konfiguráciu SEB nebudú použité žiadne predvolené vzory. Môžete SEB nakonfigurovať manuálne.
 • Áno – použiť existujúcu šablónu: Na konfiguráciu SEB bude použitý predvolený vzor. Vzory (Templates) sú spravované administrátorom Moodle. Manuálne nastavenie prepisuje vzor.
 • Áno – nahrať moju vlastnú konfiguráciu: Môžete načítať vlastný konfiguračný súbor. Neaplikujú sa manuálne nastavenia a vzory.
 • Áno – použiť konfiguráciu klienta SEB: Na strane Moodle sa nenachádza žiadna konfigurácia. Test je možné vykonať s ľubovoľnou konfiguráciou SEB, ktorú poskytnete študentom vo forme súboru. Tento postup zodpovedá tomu, ktorý ste používali vo verziách Moodle ≤ 3.8. Konfiguračný súbor  v tomto prípade vytvoríte pomocou nástroja SEB Config Tool.

Áno – použiť existujúcu šablónu sa zobrazí iba vtedy, ak sú v systéme nahraté šablóny. Ak administrátor systému nenahral žiadne šablóny a nenastavil minimálne jednu z nich na Povolené, táto možnosť sa nezobrazí.

Šablóna konfigurácie Safe Exam Browser  - voľba konfiguračnéj šablóny pre SEB. Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak Vyžadovať použitie Safe Exam Browser je nastavená na Áno – použiť existujúcu šablónu a ak je skutočne možné zvoliť jednu z konfiguračných šablón. Ak administrátor nenahral do systému žiadne šablóny a nenastavil aspoň jednu z nich na Povolené, uvedená možnosť nie je k dispozícii.

Zobraziť tlačidlo Stiahnuť prehliadač Safe Exam Browser - nastavuje, či sa na začiatočnej stránke testu zobrazí tlačidlo na stiahnutie SEB. Je k dispozícii iba ak možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser je nastavená na Áno – konfigurovať manuálne, Áno – použiť existujúcu šablónu, Áno – nahrať moju vlastnú konfiguráciu alebo Áno – použiť konfiguráciu klienta SEB.

Zobraziť tlačidlo Ukončiť prehliadač Safe Exam Browser, nakonfigurované pomocou tohto odkazu na ukončenie - do tohto poľa je možné zadať odkaz na ukončenie SEB.  Použije sa pri aktiváci tlačidla Ukončiť Safe Exam Browser , ktoré sa na stránke zobrazí po ukončení a odoslaní testu. Použitie tohto tlačidla umožní ukončenie SEB bez zadania hesla. Ak je pole prázdne, Ukončiť Safe Exam Browser tlačidlo sa nezobrazí a nie je k dispozícii žiadny odkaz na ukončenie SEB. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne.

Požiadať používateľa, aby potvrdil ukončenie - ak je povolené, používatelia musia potvrdiť ukončenie SEB ak, je detegovaný odkaz na ukončenie. Toto nastavenie má vplyv iba na ukončenie pomocou odkazu, nie na ukončenie pomocou tlačidla Quit, CTRL-Q alebo zatváracieho tlačidla v okne. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne.

Povoliť ukončenie SEB -  Ak je táto voľba povolená, používatelia môžu ukončiť SEB tlačidlom Quit, CTRL+Q alebo pomocou zatváracieho tlačidla v hlavnom okne. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne alebo Áno – použiť existujúcu šablónu.

Heslo pre ukončenie - Toto heslo sa zobrazí, keď sa používatelia pokúsia ukončiť SEB pomocou tlačidla Quit, Ctrl-Q alebo tlačidla zavrieť v hlavnom okne prehliadača. Ak nie je nastavené žiadne heslo na ukončenie, SEB sa len opýta "Naozaj chcete ukončiť SEB?".
Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne alebo Áno – použiť existujúcu šablónu.

Povoliť opätovné načítanie počas skúšky - možnosť povoliť  opätovné načítanie stránky počas testu (tlačidlo opätovného načítania na paneli úloh SEB, panel nástrojov prehliadača, bočné posuvné menu iOS, klávesová skratka F5/cmd+R). Upozorňujeme, že offline ukladanie do dočasnej pamäte sa môže prerušiť, ak sa používateľ pokúsi znovu načítať stránku bez pripojenia na internet. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne.

Zobraziť panel úloh SEB - Ak je táto možnosť povolená, zobrazí sa dolnej časti SEB panel úloh. Tento panel je potrebný na zobrazenie prepínača Wi-Fi, tlačidla opätovného načítania stránky, času  a rozloženia klávesnice.  Voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne.

Zobraziť opätovné načítanie stránky - Ak je táto možnosť povolená, zobrazí sa vpravo dolu tlačidlo na opätovné načítanie stránky. Voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Zobraziť panel úloh SEB  na Áno.

Zobraziť čas - Ak je  možnosť povolená, na paneli úloh SEB je zobrazený čas. Voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Zobraziť panel úloh SEB  na Áno.

Zobraziť rozloženie klávesnice - Ak je táto možnosť povolená, zobrazí aktuálne rozloženie klávesnice. Umožňuje prepínať medzi variantmi klávesnice povolenými v operačnom systéme. Voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Zobraziť panel úloh SEB  na Áno.

Zobraziť Wi-Fi prepínač - Ak je táto možnosť povolená, na paneli úloh SEB sa zobrazí prepínač Wi-fi. Umožňuje používateľom pripojiť sa na požadovanú Wi-Fi. Voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Zobraziť panel úloh SEB  na Áno.

Povoliť ovládacie prvky zvuku  - Ak je možnosť povolená, na paneli úloh SEB sa zobrazuje ikona ovládania zvuku.  Voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Zobraziť panel úloh SEB  na Áno.

Stlmiť pri spustení  - Nastavuje, či je zvuk pri spustení testu stlmený. Voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne, Zobraziť panel úloh SEB  na Áno a Povoliť ovládacie prvky zvuku na Áno.

Povoliť kontrolu pravopisu -  Umožňuje povoliť kontrolu pravopisu. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne.

Povoliť filtrovanie adries URL - Ak je táto možnosť povolená, adresy URL sa pri načítaní webových stránok filtrujú. Sada filtrov musí byť definovaná nižšie. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne.

Filtrujte tiež vložený obsah  - umožňuje filtrovať aj obsah. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Povoliť filtrovanie adries na Áno.

Výrazy povolené - Vloženie výrazov, ktoré sa použijú pri filtrovaní a budú povolené -  textové pole, ktoré obsahuje povolené výrazy filtrovania pre povolené adresy URL. Je možné použiť zástupný znak '\*'. Príklady výrazov: „example.com“ alebo „example.com/stuff/\*“. „example.com“ sa zhoduje s „example.com“, „www.example.com“ a „www.mail.example.com“. 'example.com/stuff/\*' spáruje všetky požiadavky s ľubovoľnou subdoménou 'example.com', ktorá má ako prvý segment cesty slovo "stuff". Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Povoliť filtrovanie adries na Áno.

Povolené regulárne výrazy - Umožňuje použitie výrazu formáte Regex, ktoré budú použité pri filtrovaní a budú povolené. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Povoliť filtrovanie adries na Áno.

Blokované výrazy - Vloženie výrazov, ktoré sa použijú pri filtrovaní a budú blokované -  textové pole, ktoré obsahuje povolené výrazy filtrovania pre blokované adresy URL. Je možné použiť zástupný znak '\*'. Príklady výrazov: „example.com“ alebo „example.com/stuff/\*“. „example.com“ sa zhoduje s „example.com“, „www.example.com“ a „www.mail.example.com“. 'example.com/stuff/\*' spáruje všetky požiadavky s ľubovoľnou subdoménou 'example.com', ktorá má ako prvý segment cesty slovo "stuff". Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Povoliť filtrovanie adries na Áno.

Blokované regulárne výrazy-Umožňuje použitie výrazu formáte Regex, ktoré budú použité pri filtrovaní a budú blokované. Táto voľba môže byť nastavená iba ak je možnosť Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavená na Áno – konfigurovať manuálne a Povoliť filtrovanie adries na Áno.

Povolené kľúče testovacieho prehliadača - Vložte povolené kľúče SEB pre verzie SEB, ktoré majú povolený prístup k tomuto kvízu. Ak nie sú zadané žiadne kľúče, Moodle kľúče nekontroluje. Táto možnosť sa dá nastaviť len vtedy, ak je Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavené na Áno – nahrať vlastnú konfiguráciu alebo Áno – použiť konfiguráciu klienta SEB.

Pri použití možnosti Áno – Nahrať moju vlastnú konfiguráciu musíte po nahraní súboru tento stiahnuť zo stránky pokusu o test (pomocou tlačidla Stiahnuť konfiguráciu) a použiť tento súbor na výpočet kľúča SEB v každej verzii SEB, pre ktorú chcete povoliť tento test. Tieto prepočítané kľúče SEB treba skopírovať a vložiť do poľa Povolené kľúče testovacieho prehliadača (každý kľúč na nový riadok). Dôvodom je, že Moodle zmení hodnotu nastavenia počiatočnej URL a formátovanie konfiguračného súboru, ktorý ste pôvodne nahrali do nastavení testu, a preto sa zmení kľúč SEB. Toto neplatí pri použití voľby Áno – Použiť konfiguráciu klienta SEB. Nezabudnite, že používanie kľúča Config, ktorý Moodle automaticky vypočíta, je oveľa jednoduchšie.

Postup a špecifické nastavenia pri použití voľby Áno – Nahrať moju vlastnú konfiguráciu (bez použitia kľúča prehliadača):

 1. Vytvorte konfiguračný súbor v SEB Config Tool s obmedzeniami, ktoré požadujete.
 2. Vypnite voľby Clear browser session when starting an exam or starting SEB a Clear browser session when ending an exam or terminating SEB.
 3. Zapnite voľbu Allow reconfiguring secure exam session a do poľa zadajte https://moodle.truni.sk/*.
 4. Uložte súbor.
 5. V konfigurácii testu zvoľte Vyžadovať použitie Safe Exam Browser nastavené na Áno – nahrať vlastnú konfiguráciu a nahrajte vytvorený súbor do Moodle.

Postup a špecifické nastavenia pri použití voľby Áno – Nahrať moju vlastnú konfiguráciu (s použitím kľúča prehliadača):

 1. Vykonajte kroky 1. - 5. z vyššie uvedeného postupu.
 2. Spustite test a na úvodnej stránke zvoľte Stiahnuť konfiguráciu.
 3. Otvorte stiahnutý súbor v SEB Config Tool a skopírujte Browser Exam Key (BEK).
 4. Vložte skopírovaný BEK do konfigurácie testu do poľa Povolené kľúče testového prehliadača.

Tieto dodatočné činnosti sú potrebné, lebo Moodle mení hlavičku a formátovanie konfiguračného súboru.