Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

LMS Moodle

Prihlasovacie údaje

Prihlasovacie meno - TUID (http://www.truni.sk/sk/zistenie-tuid).

Heslo - systém je integrovaný v systéme IDM.

Heslo je rovnaké, aké sa používa pre všetky ostatné integrované systémy (MAIS, Zimbra1, Zimbra2, EZP, ISSM, VPN, KIS DAWINCI, prihlasovanie do univerzitného počítača, ak sa používateľ prihlasuje prostrednictvom TUID).

 

Problémy s prihlásením adresujte na idm@truni.sk, problémy s funkčnosťou systému na adresu moodle@truni.sk.