E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vzdialený prístup na TRUNI (VPN)

Prečo používame VPN na TU?
Komu je VPN určená?
Spustenie
Používanie

Čo je VPN?

Virtuálna privátna sieť (anglicky virtual private network, skratka VPN) je v informatike prostriedok na prepojenie niekoľkých počítačov prostredníctvom (verejnej) nedôveryhodnej počítačovej siete. Takto dosiahneme stav, kedy spojené počítače budú medzi sebou komunikovať, akoby boli prepojené v rámci jednej uzavretej (privátnej) siete. Pri nadviazaní spojenia je totožnosť oboch strán overovaná pomocou digitálnych certifikátov, nasledované autentifikáciou a keďže je celá komunikácia šifrovaná, môžeme takéto prepojenie považovať za bezpečné.