Skočiť na hlavný obsah

Spustenie VPN

Inštaláciu a konfiguráciu urobí technik na fakulte. Spustite VPN Access Manager.

Ikona VPN Access Manager

Vyberte pripojenie "TRUNI-USR", a dajte pripojiť

VPN pripojenia truni

Zadajte TUID a heslo. (Heslo je rovnaké ako do všetkých IS univerzity, inetgrovaných s IDM). Ak si toto heslo nepamätáte, môžete si ho obnoviť  podľa postupu na stránke http://www.truni.sk/obnova-zabudnuteho-hesla.

VPN truni prihlásenie

Po ukončení autentifikácie a autorizácie, zostane v okne napisané "tunnel enabled", nachádzate sa pripojený v sieti TU a máte prístup ku všetkým zdrojom na univerzite. Samozrejme, že pod pojmom všetkým, sú myslené tie, ku ktorým máte oprávenia.

VPN truni pripojene