Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prihlasovanie na SunRay terminály a na PC v študovniach, knižniciach, prihlasovanie do domény

Prihlasovacie meno a heslo je rovnaké ako do MAIS, Zimbra2

Zavedením  jednotných prihlasovacích údajov „TUID“ do všetkých univerzitných informačných systémov má  každý študent alebo zamestnanec iba jedno prihlasovacie meno a jedno heslo na prístup ku všetkým informačným systémom. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.truni.sk/sk/sprava-identit-identity-management-idm

Kde a ako sa prihlásiť

študovňa / PC zaradené do domény Truni
študovňa / terminály SunRay
knižnica / anonymný prístup na terminály

Riešenie problémov