Skočiť na hlavný obsah

Stravovací systém (CardPay)

Objednávanie stravy je možné prostredníctvom webovej stránky https://strava.truni.sk.

Zriadenie prístupu:

- Pre študentov denného štúdia sa prístup zriaďuje automaticky na druhý deň po zápise na štúdium, ruší sa na druhý deň po ukončení štúdia.

- Pre zamestnancov univerzity s viac než 50 % pracovným úväzkom zabezpečuje Centrum informačných systémov TU podľa potreby. Je potrebné mať vyhotovený preukaz zamestnanca univerzity, resp. ITIC a uzavretú dohodu o zrážkach zo mzdy za odobratú stravu.

- Pre cudzích návštevníkov zriaďuje prístupy Centrum informačných systémov. Je potrebné dať si vyhotoviť preukaz používateľa.

Koho kontaktovať:

- Problémy s prístupmi a nedostupnosťou objednávania stravy cez internet rieši Centrum informačných systémov TU.

- Reakčný čas, v ktorom správca systému CARDPay najneskôr odpovie používateľovi na e-mailovú požiadavku v rámci Help Desk je 24 hodín počas pracovných dní. Upozornenie: E-mail z iného, ako univerzitného servera, môže prísť správcovi CARDPay aj o 72 hodín neskôr, ako bol odoslaný !

- Ekonomické a finančné záležitosti rieši Prevádzka Študentská jedáleň.

Ďalšie informácie:

- Návod na používanie systému CardPay

- Doplnenie kreditu na účte stravníka v Cardpay bankovým prevodom

- Aktuálne informácie o prihlasovacích údajoch