Skočiť na hlavný obsah

Správa identít - Identity Management (IDM)

Cieľom zavedenia systému Identity management (IDM) je postupné zjednocovanie prihlasovacích údajov (login, heslo) do všetkých univerzitných informačných systémov (UIS) tak, aby mal každý študent alebo zamestnanec iba jeden login a jedno heslo na prístup ku všetkým UIS (MAIS, stravovací systém, knižničný systém, EZP, e-mailový systém, atď.). Heslo do uvedených systémov si bude používateľ zadávať a spravovať prostredníctvom portálu pre správu používateľského účtu (zmena hesla, obnovenie zabudnutého hesla) centrálne vo všetkých systémoch naraz.

História implementácie jednotlivých UIS do systému IDM:

UIS Popis Dátum
MAIS Modulárny akademický informačný systém 2.7.2012
VPN Vzdialený prístup do siete TU 1.11.2012
Zimbra2 Elektronická pošta - študent 10.7.2012
EZP Evidencia záverečných prác 19.8.2013
Intranet Systém SunRay terminálov a univerzitných počítačov 1.9.2013
Zimbra1 Elektronická pošta - zamestnanec 20.12.3013
ESS Zamestnanecký portál 1.7.2015
LMS Vzdelávavací portál - e-learning 1.12.2015
DAWINCI Online katalóg knižnice 7.1.2016
EMStudent Systém pre evidenciu preukazov 1.3.2016
ISSM (Brisk) IS pre správu a manažment 1.3.2017
CardPay Stravovací systém 27.7.2017
LMS Moodle E-learningový systém Moodle 7.3.2018

 

Aktuálne informácie:

Obsah tejto stránky vrátane jej podstránok nájdete aj v tejto príručke.

Link na inštruktážne videá na prácu s portálom IDM


Systém IDM je samoobslužný, t.j. používateľ by si mal sám vedieť obnoviť prístup do systému. V prípade problému s prihlásením, je treba napísať správcovi IDM na adresu: idm [at] truni.sk. Reakčný čas, v ktorom správca IDM najneskôr odpovie používateľovi na e-mailovú požiadavku v rámci Help Desk je 24 hodín počas pracovných dní.