Skočiť na hlavný obsah

Eduroam

Eduroam

Eduroam je medzinárodný projekt zaoberajúci sa podporou mobility a roamingu v sieťach národného výskumu a vzdelávania (NREN). Základná myšlienka Eduroamu je umožniť študentom a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej siete v inej akademickej inštitúcii, bez toho aby sa museli niekde registrovať alebo získavať prístupové údaje. Pripojenie k sieti vyžaduje od užívateľa iba uživateľské meno a heslo, ktoré používa v domovskej inštitúcii.

V súčasnej dobe je Eduroam najviac rozšírený na poli bezdrátových sietí. Eduroam v sebe integruje autentizačnú a autorizačnú infraštruktúru AAI (Authentication and Authorization Infrastructure) a bezpečnosť dát. Je to dané tým, na akých technologiach je Eduroam postavený. K autentizacii a autorizacii využíva radius servery a protokol 802.1x. Bezpečnosť dát sa týka bezdrátových sietí, kde sa využívajú silné šifrovacie algoritmy pre prenos dát medzi klientom a prístupovým bodom.

Spôsob prihlásenia:

  • Login: TUID [at] tvu.sk - študenti (TUID [at] truni.sk - zamestnanci)
  • Heslo: rovnaké ako do IS integrovaných do IDM (Zimbra, MAIS,....)

Technické parametre pre WIFI:

  • SSID: Eduroam
  • Autentizácia: 802.1x
  • Zabezpečenie: WPA2 Enterprise 
  • EAP Type: PEAP
  • Metóda overenia: MSCHAPv2
  • Certifikát CA: Neoverovať (alebo nevyžaduje sa)
  • Šifrovanie: AES

Pravidlá používania (policy-eduroam.pdf)
Informácie o organizáciach zapojených do projektu eduroam najdete na stránke www.eduroam.sk a www.eduroam.org

Užívateľská podpora:

Centrum informačných systémov
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
eduroam [at] truni.sk