Skočiť na hlavný obsah

Služby eduGAIN dostupné na základe členstva v safeID

V roku 2021 sa zavŕšila niekoľkoročná snaha združení EUNIS-SK a SANET o začlenenie Slovenskej akademickej federácie identít (safeID) do federácie akademických federácií eduGAIN. Trnavská univerzita v Trnave sa 9. júna 2021 stala riadnym členom safeID, čím všetci zamestnanci a študenti našej univerzity môžu pristupovať k využívaniu služieb, ktoré budú v rámci eduGAIN postupne uvoľnované našou akademickou federáciou.

Podstatnou výhodou prístupu k službám eduGAIN je jednoduchý spôsob prihlasovania oprávnených používateľov, ktorí sa nemusia u poskytovateľa služby registrovať alebo vytvárať si k danej službe prihlasovacie meno a heslo. Na prihlasovanie využívajú svoje prihlasovacie údaje používané pre prístup k informačným systémom a službám v domovskej organizácii.

Ak chce používateľ využiť nejakú službu, zvolí zodpovedajúcu adresu služby v rámci eduGAIN (krok 1). Tam sa mu po zvolení „Prihlásenie“  zobrazí „rozcestník“ WAYF (Where Are You From?) s výpisom organizácií (krok 2), z ktorého vyberie svoju domovskú organizáciu (člena federácie identít) a dôjde k presmerovaniu na prihlasovaciu stránku domovskej organizácie (krok 3). Po zadaní správneho použivateľského mena a hesla je používateľ presmerovaný  na požadovanú službu a môže službu začať používať (krok 4).

Činnosti, ktoré súvisia so zabezpečovaním predpísaných federačných pravidiel na poskytovanie identít (Identity Provider), vykonáva Centrum informačných systémov TU ako svoju novú službu pre všetkých používateľov TU. Funkčnosť služieb je závislá od korektnej technickej prevádzky autentifikačných rozhraní medzi troma subjektami:  poskytovateľ identít (IdP TU) - safeID - eduGAIN. V období nábehu niektorých služieb sa môžu vyskytnúť problémy, ktorých riešenie nie je v kompetenciách CIS TU.  Kontrolu aktuálneho stavu konektivity TU k službám eduGAIN zobrazuje webstránka eduGAIN Connectivity Check Service.   V prípade problémov súvisiacich s prístupom k tejto službe môžete zaslať hlásenie na e-mail edugain [at] truni.sk.