Skočiť na hlavný obsah

Služba Sketch Engine

    Prvá služba, ktorú je možné využívať prostredníctvom federácie identít, je Sketch Engine - užitočné jazykové algoritmy a funkcionality. Sketch Engine používajú lingvisti, lexikografi, prekladatelia, pedagógovia a študenti. Predstavuje riešenie prvej voľby pre vydavateľov, univerzity, prekladateľské agentúry a národné jazykové inštitúty na celom svete. Využívanie komerčnej aplikácie Sketch Engine v rámci federácie eduGAIN je financované EÚ prostredníctvom projektu infraštruktúry ELEXIS počas obdobia 1.4.2018 - 1.4.2022. Pre eduGAIN inštitúcie je poskytované bezplatne a vzťahuje sa iba na nekomerčné použitie.

    Prihlasovanie sa realizuje cez voľbu "Institutional login" vyhľadaním názvu "Trnava University in Trnava" a zadaním rovnakých prihlasovacích údajov ako k univerzitným informačným systémom (MAIS, Moodle, Zimbra, ...). Pri prvom prihlásení k službe sa vykoná predpísaná registrácia používateľa.

    Predpokladáme, že ešte v tomto roku budú prostredníctvom federalizovaného prihlasovania uvoľnené aj ďalšie služby, očakávajú sa najmä služby súvisiace s ERASMUS+ a s využívaním elektronických informačných zdrojov.