Skočiť na hlavný obsah

Zmena hesla

Používateľ si môže kedykoľvek zmeniť svoje aktuálne heslo. Pri prvom prihlásení je zmena hesla povinná.

1. Prihláste sa na portál.

2. V hlavnom menu portálu kliknite na odkaz „Zmena hesla“. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

 

 

 

3. Pozorne si prečítajte požiadavky, ktoré musí spĺňať nové heslo. V hesle nepoužívajte diakritiku (mäkčene a dĺžne). Ak máte problém vymyslieť heslo, ktoré by spĺňalo dané požiadavky, môžete použiť funkciu „Automatické generovanie hesla“ a zadať jednu z vygenerovaných hodnôt.

4. Do poľa „Nové heslo“ zadajte zvolenú hodnotu. Pri zadávaní sa Vám namiesto hesla zobrazujú len čierne bodky. Ak chcete zobraziť zadávaný text, kliknite na ikonu zobrazujúcu oko.

5. Na pravej strane sa zobrazuje kvalita hesla. Odporúčame zadať heslo, ktorého kvalita je ohodnotená aspoň ako „Dobrá“.

6. Do poľa „Potvrdiť heslo“ zadajte pre overenie svoje nové heslo ešte raz. Ak ste ho zadali správne, na pravej strane sa zobrazí zelený symbol:

 

 

7. Kliknite na tlačidlo „Zmeniť heslo“. Ak je toto tlačidlo neprístupné, hodnota nespĺňa niektorú z požiadaviek. Tlačidlo sa sprístupní hneď, ako zadáte heslo, ktoré spĺňa všetky požiadavky.

8. Následne sa zobrazí hlásenie „Heslo sa aktualizuje. Tento proces môže trvať niekoľko minút, buďte, prosím, trpezlivý.“ a po úspešnej zmene hesla a jeho importe do všetkých integrovaných systémov vypíše hlásenie „Heslo bolo úspešne zmenené“. Zároveň prebehne automatické odhlásenie z portálu. Ak chcete v práci na portáli ďalej pokračovať, musíte sa znovu prihlásiť, ale už novým zmeneným heslom.

V prípade problémov so zmenou hesla, píšte na e-mail idm [at] truni.sk.