Skočiť na hlavný obsah

Obnova zabudnutého hesla

Úvodná obrazovka portálu obsahuje možnosť obnovy zabudnutého hesla samotným používateľom bez potreby servisného zásahu správcov informačných systémov pracoviska CIS.

Obnoviť heslo je možné iba vtedy, ak ste v minulosti zadali odpovede na kontrolné otázky prostredníctvom tohto používateľského portálu alebo máte zadaný v kontaktných údajoch na portáli aktuálnu súkromnú e-mailovú adresu.

Postup:

1. Zadajte do internetového prehliadača adresu portálu: https://idmportal.truni.sk.


2. Kliknite na odkaz „Obnovenie zabudnutého hesla“. Na novej stránke sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena:

 
3. Zadajte používateľské meno a kliknite na tlačidlo „Hľadať“.

4. Ak ste zadali správne používateľské meno,  zobrazí sa  obrazovka, ktorá vyžaduje prvý bezpečnostný prvok na overenie Vašej identity - rodné číslo (číselná postupnosť bez lomky).

 

5. Po jeho zadaní môžete zvoliť jednu z ďalších možností overenia Vašej identity dve možnosti overenia Vašej identity:

 

5.a   Ak zvolíte možnosť „Kontrolné otázky a odpovede“, systém náhodne vygeneruje jednu (pre zamestnancov dve) z troch kontrolných otázok, na ktoré ste si na portáli nastavili odpovede a bude ich  vyžadovať, aby mohol overiť Vašu identitu. Po zadaní odpovedí kliknite na tlačidlo „Overiť odpovede“.

 

5.b   Ak zvolíte možnosť „Verifikácia cez SMS/Email“, systém  vygeneruje mail s odkazom a verifikačným kódom, ktorý pošle na vašu súkromnú emailovú adresu zadanú v kontaktných údajoch na portáli. Kliknite na odkaz v maile (kliknite tu) alebo skopírujte do formulára na obrazovke. Po vložení kódu zvoľte “Skontroluj kód“.

 

 

6. Po vykonaní jednej z akcií popísaných v predchádzajúcom kroku sa zobrazí stránka umožňujúca nastaviť si nové heslo. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti  Zmena hesla.

7. Ak sa Vám nepodarí úspešne overiť identitu ani jedným z uvedených spôsobov, je potrebné požiadať o servisný zásah, ktorý je však spoplatnený. Podrobné pokyny nájdete tu.