Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Kontakt v prípade záujmu o podanie žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní: gabriela.sekeresova@truni.sk, tel.: 033/5939293 (340), Ing. Gabriela Sekerešová, PhD., vedúca odd. pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov