Skočiť na hlavný obsah

Študijné oddelenia fakúlt

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

    Hornopotočná 23,918 43 Trnava
    Tel.:+421-33-5939 387
    E-mail:  ffstud [at] truni.sk
    Stránka: http://ff.truni.sk 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

    Priemyselná 4, 918 43 Trnava
    Tel.:+421-33-5514 618, kl.525
    E-mail: lubica.cepkova [at] truni.sk
    Stránka: http://pdf.truni.sk/student?studijne-oddelenie

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

    Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
    Tel.: +421-33-5939 449
    E-mail: dusana.horvathova [at] truni.sk
    Stránka: http://fzsp.truni.sk/kategoria/informacie-pre-studentov

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

    Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
    Tel.: +421-2-52 77 54 12   
    E-mail: lubomira.zaloudkova [at] truni.sk    
    Stránka: https://www.tftu.sk/student 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

    Kollárova 10, Trnava
    email: andrea.maskova [at] truni.sk
    tel. 033/5939614
    Stránka: http://iuridica.truni.sk