Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Študijné oddelenia fakúlt

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

    Hornopotočná 23,918 43 Trnava
    Tel.:+421-33-5939 387
    E-mail:  ffstud@truni.sk
    Stránka: http://fff.truni.sk
    Stránkové hodiny:
    PONDELOK - nestránkový deň
    UTOROK - ŠTVRTOK - PIATOK 10:00 - 11:00, 13:00 - 14:00
    STREDA 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:00

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

    Priemyselná 4, 918 43 Trnava
    Tel.:+421-33-5514 618, kl.525
    E-mail: lubica.cepkova@truni.sk
    Stránka: http://pdf.truni.sk/student?studijne-oddelenie

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

    Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
    Tel.: +421-33-5939 450
    E-mail: lvalcuh@truni.sk
    Stránka: http://fzasp.truni.sk/

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

    Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
    Tel.: +421-2-52 77 54 76
    E-mail: studijne@tftu.sk
    Stránka: http://www.tftu.sk/index.php?stranka=studium

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

    Hornopotočná 23,918 43 Trnava
    email: andrea.maskova@truni.sk
    tel. 033/5939614
    Stránka: http://iuridica.truni.sk