Skočiť na hlavný obsah

Legislatíva štúdia

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2023 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2024/2025

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave z 10. júla 2023

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2023/2024

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2021 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2022/2023

Výška školného na akademický rok 2021/2022 (Vyhláška rektora TU č. 10/ 2020)

Výška školného na akademický rok 2020/2021 (Vyhláška rektora TU č. 10/ 2019)

Dodatok č. 1 k vyhláške rektora č. 10/2019

Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave z 15. 4. 2019

Smernica ŠVOČ

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave účinný od 1.9.2018

Štipendijný poriadok

Disciplinárny poriadok


Výška školného na akademický rok 2019/2020 (Vyhláška rektora TU č. 11/ 2018)

Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č. 11/2018

Výška školného na akademický rok 2018/2019 (Vyhláška rektora TU č. 12/ 2017)

Výška školného na akademický rok 2017/2018 (Vyhláška rektora TU č. 9/2016)

Výška školného na akademický rok 2016/2017 (Vyhláška rektora TU č. 9/2015)

Dodatok č. 1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015

Výška školného na akademický rok 2015/2016 (Vyhláška rektora TU č. 13/2014) 

Dodatok č. 1 k Vyhláške rektora TU č. 13/2014

Výška školného na akademický rok 2014/2015 (Vyhláška rektora TU č. 18/2013)

Výška školného na akademický rok 2013/2014 (Vyhláška rektora TU č. 12/2012)
   
Výška školného na akademický rok 2012/2013 (Vyhláška rektora TU č.21/2011)
     Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.21/2011

Zmluva o poskytnutí štipendia
Štatút štipendijného fondu
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.8/2009

Výška školného na akademický rok 2011/2012 (Vyhláška rektora TU č.23/2010)
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.23/2010
Dodatok č.2 k Vyhláške rektora č.23/2010

Výška školného na akademický rok 2010/2011 (Vyhláška rektora TU č.7/2009)
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.7/2009
Dodatok č.2 k vyhláške rektora č.7/2009
Dodatok č.3 k vyhláške rektora č.7/2009

Výška školného na akademický rok 2009/2010 (Vyhláška rektora TU č.10/2008)

Výška školného na akademický rok 2008/2009