Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ubytovne - základné informácie

Ubytovne

Trnavská univerzita v Trnave v akademickom roku 2014/2015 otvorila svoj vlastný novovybudovaný Študentský domov Petra Pázmaňa na Rybníkovej ulici v Trnave s kapacitou 300 lôžok.

 

Nakoľko kapacita vlastného študentského domova nepostačuje záujmu študentov o ubytovanie, Trnavská univerzita v Trnave svojim študentom i naďalej zabezpečuje ubytovanie aj v ďalších študentských domovoch a ubytovniach ľahko dostupných zo sídla univerzity.

Základné informácie o ubytovacích zariadeniach (budú sa priebežne aktualizovať a dopĺňať):

Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava - PDF,ŠD PP, Internátny poriadok
Študentský domov a jedáleň M. Uhra, J. Bottu 21, Trnava - PDF
Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava , Sibírska 1, Trnava - PDF
Ubytovacie zariadenie SOŠPSV, Zavarská 9, Trnava - PDF
Domov mládeže SOŠOS, Lomonosovova 6, Trnava - PDF, Zmena

Ubytovanie - dokumenty
Ubytovanie - novinky