Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ubytovne - základné informácie

Ubytovne

Trnavská univerzita v Trnave v akademickom roku 2014/2015 otvorila svoj vlastný novovybudovaný Študentský domov Petra Pázmaňa na Rybníkovej ulici v Trnave s kapacitou 300 lôžok.

 

Nakoľko kapacita vlastného študentského domova nepostačuje záujmu študentov o ubytovanie, Trnavská univerzita v Trnave svojim študentom i naďalej zabezpečuje ubytovanie aj v ďalších študentských domovoch a ubytovniach ľahko dostupných zo sídla univerzity.

Základné informácie o ubytovacích zariadeniach (budú sa priebežne aktualizovať a dopĺňať):

Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava - ŠD PP, Info ŠD PP 2020-2021, Int. poriadok
Študentský domov a jedáleň M. Uhra, J. Bottu 21, Trnava - Informácie ŠD MU 2020-2021
Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava , Sibírska 1, Trnava - Informácie  SOŠE 2020-2021, Ubytovňa SOŠE
Domov mládeže SOŠOS, Lomonosovova 6, Trnava - Informácie SOŠOS - 2020-2021
Ubytovňa Nukleón, Jána Bottu 2, Trnava - Nukleón, Informácie Nukleón 2020-2021

Ubytovanie - dokumenty
Ubytovanie - novinky