Skočiť na hlavný obsah

Poslanie

 

Centrum informačných systémov (CIS) je v súlade so Šatútom Trnavskej univerzity v Trnave samostatným informačným a vývojovým pracoviskom, ktoré je organizačnou súčasťou univerzity.

Poslaním CIS je zabezpečovať a koordinovať rozvoj, prevádzku a efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT), podieľať sa na podpore vzdelávacej, pedagogickej, vedecko-výskumnej, riadiacej, informačnej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity a jej zložiek a na ich racionalizácii. Pri napĺňaní svojho poslania CIS spolupracuje s ostatnými súčasťami univerzity, aktívne spolupracuje na implementácii vnútorného systému kvality, systému  informačnej bezpečnosti a na realizácii projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.Vnútorné predpisy