Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Centrum informačných systémov

Office 365 ProPlus

Na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a MŠVVŠ SR je univerzita oprávnená sprostredkovať svojim študentom, pedagógom a zamestnancom prístup ku Office 365 ProPlus, ktorý obsahuje:

Správa privátnej hlasovej siete

Privátna hlasová sieť univerzity (telefonovanie na klapky v rámci všetkých univerzitných budov v Trnave) je riadená systémom Alcatel Omni Enterprise. Pripojenie do verejnej telefónnej siete je zabezpečené prostredníctvom zmluvného operátora, ktorým je spoločnosť BENESTRA, s.r.o. Bratislava (pôvodne GTS Slovakia).