Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Centrum informačných systémov

Office 365 ProPlus

Na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a MŠVVŠ SR je univerzita oprávnená sprostredkovať svojim študentom, pedagógom a zamestnancom prístup ku Office 365 ProPlus, ktorý obsahuje:

Správa privátnej hlasovej siete

Privátna hlasová sieť univerzity (telefonovanie na klapky v rámci všetkých univerzitných budov v Trnave) je riadená systémom Alcatel Omni Enterprise. Pripojenie do verejnej telefónnej siete je zabezpečené prostredníctvom zmluvného operátora, ktorým je spoločnosť BENESTRA, s.r.o. Bratislava (pôvodne GTS Slovakia).

Obnovená prevádzka - študentská el.pošta Zimbra 2

Vážení študenti,

prevádzka študentskej časti systému elektronickej pošty Zimbra2 je obnovená.
Študenti pri komunikácii s univerzitnými pracoviskami už sú povinní používať svoj školský email.
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy.

Centrum informačných systémov
TU v Trnave

SSL certifikáty Zimbra 2

SSL certifikáty na serveroch systému Zimbra 2 sú podpísané certifikačnou autoritou TERENA SSL CA a preto nie je potrebné v prehliadačoch a email klientoch povoľovať bezpečnostnú výnimku.

Odstávka poštových serverov.

Z dôvodu systémovej údržby budú poštové systémy Zimbra 1 (zamestnanci) a Zimbra 2 (študenti) mimo prevádzku .

Zimbra 2 (študenti) v pondelok 3.2.2014 od 8:00 do 15:00.
Zimbra 1 (zamestnanci) v utorok 4.2.2014 od 12:00 do 16:00.

Ak budú práce skôr vykonané, budú skôr spustené servery.
Za pochopenie ďakujem.

Odoberať Centrum informačných systémov