Skočiť na hlavný obsah

Centrum informačných systémov

Správa privátnej hlasovej siete

Privátna hlasová sieť univerzity (telefonovanie na klapky v rámci všetkých univerzitných budov v Trnave) je riadená systémom Alcatel Omni Enterprise. Pripojenie do verejnej telefónnej siete je zabezpečené prostredníctvom zmluvného operátora, ktorým je spoločnosť BENESTRA, s.r.o. Bratislava (pôvodne GTS Slovakia).