Skočiť na hlavný obsah

Aplikácia Microsoft 365

Na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a MŠVVŠ SR je univerzita oprávnená sprostredkovať svojim študentom, pedagógom a zamestnancom prístup k Aplikaciám Microsoft 365, ktorý obsahuje:

Microsoft 365 je cloudová služba spoločnosti Microsoft, ktorá ponúka:

  • nástroje na komunikáciu - e-mail, textové správy, hlasové hovory, videokonferencie
  • ukladanie pracovných aj osobných dokumentov a ich zdieľanie a spoločné úpravy
  • organizáciu času - zdieľanie kalendárov a plánovanie schôdzok
  • organizáciu úloh a projektov - zadávanie a sledovanie úloh, projektové riadenie

Každý akademický používateľ si bude môcť inštalovať Aplikácie Microsoft 365 na 5 zariadeniach (PC, notebook, tablet, smartphone...).

Prístup:

Pre získanie bezplatnej licencie je potrebné byť študentom alebo zamestnancom Trnavskej univerzity a mať pridelenú univerzitnú emailovú adresu. Bezplatná licenia je viazaná na univerzitnú emailovú adresu. Licencia sa stane neaktívnou ukončením štúdia študenta, alebo ukončením pracovného pomeru zamestnanca.

Microsoft 365 môžete používať v online verzii (https://portal.office.com), alebo si môžete nainštalovať najnovší kancelársky balík do svojho zariadenia.

Ako nainštalovať Aplikáciu Microsoft 365:

Prihláste sa na portál MS 365: https://portal.office.com
(prihlásenie na portál Microsoft bude funkčné po 2 hodinách, po prvom prihlásení cez IDM portál)

Online pomocník a školenia pre produkty Office nájdete na stránke https://support.office.com/sk-sk

Prihlásenie:

Prihlásenie je rovnaké pre všetky produkty z portfólia MS365 vrátane MS Teams !

Študenti: Váš_TUID @tvu.sk (napr. 1500221 [at] tvu.sk, Heslo: rovnaké ako do MAIS,Zimbra...)
Zamestnanci: Váš_TUID @truni.sk (napr. 1500221 [at] truni.sk, Heslo: rovnaké ako do MAIS,Zimbra...)

Zadajte prihlasovacie meno (tuid [at] tvu.sk / tuid [at] truni.sk) a kliknite Ďalej

Zadajte heslo (Heslo: rovnaké ako do MAIS,Zimbra...)

Kliknite "Inštalovať aplikácie"

image-20230612111232-1

Spustite inštalátor a dokončite inštaláciu podľa pokynov

image-20230612111357-2